Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Családdinamikai ismeretek elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére

Szervező neve: EPKINET Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001708
Alapítási engedély szám: 12/142/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevő pedagógusok ismerjék meg:
-a családok alapvető dinamikai működését
-a családi diszfunkciók tüneteit, mely ismeretek birtokában nagyobb hatékonysággal képesek felismerni és beazonosítani a gyermekek otthonról hozott problémáit, viselkedési és tanulási nehézségeit.

Legyenek képesek felismerni és beazonosítani:
-hogy az adott problémák kezelésében mely szakmák munkatársai kompetensek
-hogy a szülőket problémáik megoldásában megfelelő szakemberhez hogyan célszerű irányítani valamint motiválni, támogatni.

Váljanak képessé
- a szülőkkel való bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására
- együttműködésre
- krízishelyzetek felismerésére
- adekvát módon történő cselekvésre
-a társintézmények szakembereivel történő együttműködésre.


A program tartalmának rövid ismertetése:
Az állandó változás során a család és azon belül a családi szerepek is folyamatosan változnak. A megváltozott családi szerepek során az iskola és a gyermek, továbbá az iskola és a család viszonya is átalakult. A pedagógusokkal szemben viszont a változáshoz való alkalmazkodás alap elvárás. A családdinamika képzés hozzá segíti a résztvevőt a gyermek otthoni környezetéből hozott nehézségeinek időben történő felismerésére, valamint a családokkal, szülőkkel való hatékony kapcsolattartásra, továbbá a társszakmák képviselőivel történő együttműködésre. A képzés 10 óra elméletet és 20 óra esetmegbeszélést, esetkonferencia folyamatának megismerését, strukturált feladatokat, megtörtént esetek elemzését, helyzetgyakorlatokat tartalmaz, ahol a kommunikációs, a facilitátor, empatikus, együttműködési és flexibilis készségeiket fejleszthetik a résztvevők. A családdinamikai ismeretek hozzásegítik, a résztvevőt a családokkal történő hatékonyabb együttműködésre továbbá rávilágítanak arra, hogy a gyermek iskolai viselkedése hogyan függ össze a családban megélt élményeivel, kríziseivel.

A képzés az alábbi témaköröket érinti:
• A családdinamika elmélete
• A család fejlődési krízisei
• Családdinamikai elemek
• Családi krízisek és azok hatásai, Multilokális szülő–gyermek kapcsolatok
• Asszertív kommunikáció - Játszmakommunikáció
• Szupervízió, Esetgyűjtés, Esetmegbeszélések
• Személyközpontú kommunikációs gyakorlatok, Helyes kérdésfeltevés
• Társintézmények, Társszakemberek
• Jogszabályok és hatáskörök

A Tanúsítvány kiállításának a feltétele: Esettanulmány készítése
Az esettanulmány tartalmazza:
- a gyermek krízis problémáinak leírását
- a szülővel, szülőkkel a gyermeket nevelővel történt találkozás megjelenítését
- kezelési, megoldási javaslatot
- a család és/vagy társszakemberek bevonásának lehetőségét.

Minősítés: megfelelt, nem felelt meg
A tanúsítvány kiadásának további feltétele a képzés 90%-án való részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő pedagógusok ismerjék:
- a családok alapvető dinamikai működését,
- a családi diszfunkciók tüneteit, mely ismeretek birtokában nagyobb hatékonysággal képesek felismerni és beazonosítani a gyermekek otthonról hozott problémáit, viselkedési és tanulási nehézségeit.

Tudják:
- hogy az adott problémák kezelésében mely szakmák munkatársai kompetensek
- hogy a szülőket problémáik megoldásában mely szakemberhez hogyan célszerű irányítani valamint motiválni, támogatni.

Legyenek képesek:
- a szülőkkel való bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására,
- együttműködésre,
- krízishelyzetek felismerésére,
- az adekvát módon történő cselekvésre,
- a társintézmények szakembereivel történő együttműködésre.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzés módja: esettanulmány készítése.
Esettanulmány tartalmazza:
-a gyermek krízis problémáinak leírását,
- a szülővel, szülőkkel a gyermeket nevelővel történt találkozás megjelenítését
-kezelési, megoldási javaslatot,
-a család és/vagy társszakemberek bevonásának lehetőségét.

Értékelési szempontok:
- az esettanulmány szakmai helytállósága, megfelelőségének minősége,
- az elsajátított ismeretek interiorizációjának mértéke,
- az esettanulmány elemző, értékelő részének adekvátsága, szakszerűsége,
- a problémamegoldás szakszerűsége,
- a dokumentum formai minősége,
Formai elvárás: Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság
Minimum 3, maximum 5 A/4 oldal terjedelem.

Esettanulmány elkészítésének határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A esettanulmány értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig

Minősítés:megfelelt, nem felelt meg.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; Pedagógus, köznevelési intézményben, pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek. .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon a megrendelő igénye szerint

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 6440 Jánoshalma, Erdő utca 8. 8. 2024.06.27  - 2024.06.29

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.