Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Kiégés megelőzése és kezelése kreatív önismereti módszerrel pedagógusok számára- 30 órás távoktatási program

Szervező neve: Fábiánné Harkácsi Judit
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001082
Alapítási engedély szám: 785/10/2020
Alapító neve: Fábiánné Harkácsi Judit

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 12. 11.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A kiégés jelensége összetett, és a segítő foglalkozásúak 25-40 százalékát érintheti világszerte. Súlyos következményei lehetnek az egyén munkájára, kapcsolataira, testi és lelki egészségére, ha a kiégés kezeletlen. Gyakran kapcsolódik pszichoszomatikus tünetekkel. Egy személy betegsége érinti egész környezetét, családját, pedagógus esetén tanítványait, kollégáit. A következmények a társadalom szintjén a következők: boldogtalan, munkájukat nem megfelelő színvonalon végző emberek, testi-lelki tünetekkel, pálya-elhagyás. A kiégésnek természetesen vannak külső feltételei, melyeken sokszor, sajnos, nehezen lehet változtatni, például. munkafeltételek, túlterhelés. A változást ez a program az egyén szintjén látja megvalósíthatónak.A továbbképzés célja,
hogy a pedagógus képes legyen felismerni és azonosítani a kiégés tüneteit, fel tudja tárni, és adott elméleti kategóriákba be tudja sorolni az önmagára vonatkozó, kiégéssel kapcsolatos érzéseket és tüneteket, illetve ezek előfordulására a jövőben nagyobb tudatosságot szerezzen,.
Az önismeret és a személyiség fejlődése révén ( adott módszerben ezek önismereti feladatok, NLP és művészetterápia módszerével) , felismerje és használni tudja saját belső erőforrásait,
el tudjon igazodni a kommunikációs minták között, felismerve saját mintáit, ezeket önismereti munkával korrigálni és fejleszteni tudja, ezáltal hatékonyabban legyen képes kommunikálni.
Az idő kezelésében és ésszerű beosztásában, hatékony tervezésben önmaga számára legjobban felhasználható ismereteket szerezzen és tudjon alkalmazni,
Többféle stressz-oldó módszer megismerésére és saját élmény szintű kipróbálására ad lehetőséget a tanfolyam, ezek közül legyen képes kiválasztani és alkalmazni a saját maga számára leginkább hatékonynak bizonyuló technikákat.
A módszerek saját élmény szintű megélése hozzásegíti a programon résztvevőket, hogy saját, hatékony kiégés-megelőző programot tudjanak készíteni, önmaguk számára.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A kiégés jelensége összetett, és a segítő foglalkozásúak 25-40 százalékát érinti világszerte. Súlyos következményei lehetnek az egyén munkájára, kapcsolataira, testi és lelki egészségére, ha a kiégés kezeletlen. Gyakran kapcsolódik pszichoszomatikus tünetekkel. Egy személy betegsége érinti egész környezetét, családját, pedagógus esetén tanítványait, kollégáit. A következmények a társadalom szintjén a következők: boldogtalan, munkájukat nem megfelelő színvonalon végző emberek, testi-lelki tünetekkel, pálya-elhagyás. A kiégésnek természetesen vannak külső feltételei, melyeken sokszor, sajnos, nehezen lehet változtatni, például munkafeltételek, túlterhelés.
Ez a program a személyiségfejlesztés oldaláról közelít a témához.
A távoktatási program minden tananyaga tartalmaz elméleti információkat, és nagyobb arányban gyakorlati feladatokat. A feladatalapokon szükséges kidolgozni a saját élményű feladatok tapasztalatait, minden esetben kérem, hogy az elkészült alkotás ( kép, festmény) fényképezve kerüljön beillesztve a feladatlapba, hogy a konzultáció és visszajelzés minél részletesebb és személyre szabottabb legyen. A programon résztvevő minden feladatlapra kap visszajelzést, illetve kérdéseire választ.. A 2.és 5. anyagrész után van lehetőség
online konzultációs alkalmat kérni ( Skype), ez nem kötelező.
A hat témakör:
1. A kiégés elmélete, diagnosztikája
2. Erőforrások
3. Idő kezelése és kommunikáció
4 Stressz-kezelés 1.
5. stressz-kezelés 2.
6. Cél, szerepek, jövő-tervezés
A változást ez a program az egyén szintjén látja megvalósíthatónak: fontos, hogy a pedagógus képes legyen felismerni és azonosítani a tüneteket, az önismeret és a személyiség fejlődése révén ( adott módszerben ezek önismereti feladatok, NLP és művészetterápia módszerével) , felismerje és használni tudja erőforrásait, hatékonyabban legyen képes kommunikálni, az időt kezelni, és ismerkedjen meg többféle stressz-oldó módszerrel. A módszerek saját élmény szintű megélése hozzásegíti a programon résztvevőket, hogy saját, hatékony kiégés-megelőző programot tudjanak készíteni, önmaguk számára.
A záró-dolgozat témája egy rövid elméleti összefoglalót követően a saját élményű feladatok tanulságának összefoglalása, és személyes, egyénre szabott kiégés-megelőző program kidolgozása. A záró dolgozat elkészítéséhez kötelező igénybe venni egy online konzultációs alkalmat. ( Skype)

Az előírt tartalmi követelmények:
Szükséges teljesíteni:
A hat tananyag feladatlapjainak kidolgozása, megadott határidőre történő visszaküldése, és a konzulensi visszajelzések beépítése. Az önismereti feladatok feldolgozásához igénybe vehető ( nem kötelezően) két online konzultáció.

A feladatlapokra adott konzulensi visszajelzések mellett a záró-dolgozathoz kötelező egy online konzultáció igénybevétele.

Az elméleti ismeretek és saját élmény tapasztalás alapján tartalmi követelmény:

1. A pedagógus a képzés során ismerje meg a kiégéssel kapcsolatos elméleteket, fel tudja ismerni a kiégés tüneteit és stádiumait, képes legyen önmagát diagnosztizálni a tesztek segítségével.
2. Eligazodjon az erőforrásokkal kapcsolatos ismeretanyagban, tudja saját erőforrásait felismerni és mozgósítani, hatékonyan használni.
3. Tudja alkalmazni a kommunikációval kapcsolatos ismereteket, képes legyen a saját kommunikációs stílusát feltérképezve hatékonyabb kommunikációs stílust kialakítani, hatékonyan alkalmazni az asszertív és erőszakmentes kommunikációt.
4. Tudatosan viszonyuljon az idő fogalmához, képes legyen hatékonyabb szervezésre, idő-beosztásra, feladatok osztályozására. Át tudja alakítani aktuális idő-beosztását olyan módon, hogy önmaga számára a kiégés-megelőzés szempontjából nagyon fontos én-időt meg tudja teremteni. Tudjon különbséget tenni sürgős és fontos feladatok között.
5.Ismerjen meg és tudjon alkalmazni több stressz-kezelő technikát.
6. A szerepek és célok felismerésével és súlyozásával képes legyen hatékony változást végrehajtani saját életében, melyhez az önismereti feladatok elsajátítása és feldolgozása szükséges. Tudjon új, komplexebb szerepeket kialakítani és céljainak felismerése mentén ki tudjon alakítani és meg tudjon valósítani egy hatékony jövő-képet.
7. A záró-dolgozatban jelenjen meg, hogy a pedagógus elsajátította az anyagot, képes a kiégéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket integrálni. Megszerzett tapasztalatai alapján dolgozzon ki egy személyre szabott, saját kiégés megelőző programot.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró-dolgozat
1. Tartalmi követelmények
Egy rövid elméleti összefoglalót követően szerepeljen a dolgozatban a képzés alatt megélt saját élményű feladatok élményeinek, személyes tanulságainak összegzése. Készüljön el egy személyre szabott, saját kiégés-megelőző mentálhigiénés program, konkrét feladatokkal, jövő-tervezéssel. Fogalmazódjanak meg az erőforrások, új megküzdési módok, fejlődési utak, stressz-kezelési megoldások..
2. Formai követelmények
A dolgozat legyen címlappal kidolgozva / név, képzés neve, ideje, dolgozat címe, szerző elérhetősége/. Terjedelem 6-14 oldal, World formátumban, 12-es betűméret. A téma megfelelően legyen tagolva, kiemelésekkel, aláhúzásokkal, képi illusztrációval. A záró-dolgozatot online kell elküldeni.
3. Értékelés szempontjai
Elméleti ismeretek és szakirodalmi adatok feldolgozásának részletessége, saját élmény feladatok tanulságainak összefoglalása, ennek komplexitása. Mennyire részletes és kidolgozott a saját kiégés-megelőző program, hogyan alapul a szakirodalomra és a saját tapasztalatokra.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; nincs előírva.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: felhasználó szintű informatikai tudás

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: távoktatás, igény szerinti időbeosztás

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.