Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Az agresszió oki felismerésére és kezelésének módszereire felkészítő képzés

Szervező neve: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001699
Alapítási engedély szám: 713/10/2020
Alapító neve: MTOK Magyar Tréning Oktatási Központ Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 11. 20.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés fő célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék a problémás magatartási helyzetek feltárásának lehetőségeit, az agresszió, mint tünet kialakulása mögött rejlő okokat, az áldozatok és agresszorok lelki hátterét, az agresszió tüneteit, az agressziókezelés hatékony módszereit.

Gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása:
- agressziókezelési technikák, a tünetek előfordulásának csökkenését elősegítő korrekciós nevelés lehetőségeinek megismerése,
- a közösségfejlesztés lehetőségeinek megismerése,
- a probléma kezeléséhez szükséges attitűdök, készségek fejlesztése, resztoratív szemlélet megismerése, gyakorlása,
- resztoratív technikák megismerése.
Módszertani támogatás nyújtása az agressziókezeléshez: esetismertetés és fejlesztési terv összeállításának megismerése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék a problémás magatartási helyzetek feltárásának lehetőségeit, az agresszió, mint tünet kialakulása mögött rejlő okokat, az áldozatok és agresszorok lelki hátterét, az agresszió tüneteit, az agressziókezelés hatékony módszereit.
Az elmúlt években egyre súlyosabb mértékben jelent meg az agresszivitás a köznevelés intézményeiben. A továbbképzés az agresszió kezeléséhez nyújt értelmezéseket, módszereket és technikákat.
A továbbképzés résztvevői megismerik a problémás magatartási helyzetek feltárásának lehetőségeit, az agresszió, mint tünet kialakulása mögött rejlő okokat, az áldozatok és agresszorok lelki hátterét, az agresszió tüneteit, valamint az agressziókezelés hatékony módszereit. Kipróbálnak korrekciós nevelési és agressziókezelési technikákat, közösségfejlesztésre alkalmas módszereket, megismerik a resztoratív vitarendezés alapvető módszereit.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:
1. Alapfogalmak: viselkedés, magatartás, düh, agresszió
2. Az agresszió okai
3. Agressziókezelési technikák, a tünetek előfordulásának csökkenését elősegítő korrekciós nevelés lehetőségei
4. Agressziókezelési technikák, fegyelmezési módszerek, és a pedagógus személyisége, attitűdje
5. Közösségfejlesztés módszerei, lehetőségei
6. Resztoratív technikák

Alkalmazott munkaformák: nagy csoportos, kis csoportos (4-5 fő), egyéni.
Alkalmazott módszerek: előadás, bemutatás, megbeszélés, beszélgetés, esetmegbeszélés, alkotómunka, sajátélményű gyakorlatok.
A továbbképzés elvégzése után a résztvevőknek egy záró dolgozatot kell elkészíteniük.

A záró dolgozat témája: Esetismertetés és az agressziókezelés módszereinek lehetőségei egy kiválasztott gyermek/tanuló esetében
A dolgozatot leadási határideje: a továbbképzés elvégzése után egy hét.
A dolgozat értékelésének szempontjai:
- bemutatja a továbbképzésen elsajátított ismereteket: szerepelnek benne azok az alapdefiníciók, amelyek az agresszióval, az agressziókezeléssel kapcsolatban megjelentek a tanfolyamon;
- bemutatja az agresszív tüneteket mutató gyermeket/tanulót, az agresszió mögött rejlő okokat;
- meghatározza az agressziókezelés célját, feladatait, tevékenységeit;
- bemutatja a gyermek/tanuló támogatásában alkalmazható lehetséges tevékenységeket.

A dokumentum terjedelme: 3-4 oldal + a dolgozat előlapja, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,15-ös sorközzel.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a problémás magatartási helyzetek feltárásának lehetőségeit.
Ismerje az agresszió, mint tünet kialakulása mögött rejlő okokat, az áldozatok és agresszorok lelki hátterét, az agresszió tüneteit.
Ismerje az agressziókezelés hatékony módszereit.
Tudjon különböző helyzetekre vonatkozóan korrekciós nevelési és agressziókezelési technikákat alkalmazni.
Legyen képes közösségfejlesztésre alkalmas módszereket alkalmazni csoportjában.
Alakuljon ki a problémák megoldásához, az agressziókezeléshez szükséges pozitív pedagógiai hozzáállás.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a resztoratív vitarendezés alapvető módszereit.
Legyen képes fejlesztési tervet összeállítani.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés elvégzése után a résztvevőknek egy záró dolgozatot kell elkészíteniük.
A záró dolgozat témája: Esetismertetés és az agressziókezelés módszereinek lehetőségei egy kiválasztott gyermek/tanuló esetében
A dolgozatot leadási határideje: a továbbképzés elvégzése után egy hét.
A dolgozat értékelésének szempontjai:
- bemutatja a továbbképzésen elsajátított ismereteket: szerepelnek benne azok az alapdefiníciók, amelyek az agresszióval, az agressziókezeléssel kapcsolatban megjelentek a tanfolyamon;
- bemutatja az agresszív tüneteket mutató gyermeket/tanulót, az agresszió mögött rejlő okokat;
- meghatározza az agressziókezelés célját, feladatait, tevékenységeit;
- bemutatja a gyermek/tanuló támogatásában alkalmazható lehetséges tevékenységeket.
A dokumentum terjedelme: 3-4 oldal + a dolgozat előlapja, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,15-ös sorközzel.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógia, tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógia, konduktív pedagógia, logopédia, pszichológia, szociálpedagógia, könyvtáros tanár (tanító), fejlesztő pedagógia; óvodapedagógus, tanító, bármely szakos tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító) fejlesztő pedagógus, szakoktató.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számítható bele.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 2021.02.24. 8:00-16:00 online
2021.02.25. 8:00-16:00 online
2021.02.26. 8:00-16:00 online

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.