Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: NILD Tanulási Terápia® 1. blokk - technikák és módszerek a tanulási problémák leküzdésére

Szervező neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000720
Alapítási engedély szám: 94/8/2021
Alapító neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 02. 24.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy az általános-, közép- és felsőfokú tanulmányaikat végző diákokkal foglalkozó pedagógus szakemberek:

1. bővítsék ismereteiket a tanulási problémák felismerése terén
2. betekintést nyerjenek a tanulási problémák vizsgálati eredményeinek értelmezésébe
3. ismereteket szerezzenek a terápiás terv összeállításáról és a fejlődés nyomon követéséről
4. sajátítsák el a NILD Tanulási Terápia® 1. blokkos technikáinak elméletét és gyakorlatát,
5. ismereket szerezzenek a facilitáció módszeréről,
6. kommunikálni tudják a NILD Tanulási Terápia® lényegét a szülők, a
pedagógusok és fejlesztő szakemberek felé.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tanfolyam hatékony módszert és technikákat kínál azoknak a szakembereknek, akik bármilyen típusú tanulási problémával küzdő, 6 évesnél idősebb gyermekeknek és / vagy felnőttnek kívánnak segítséget nyújtani tanulási képességeik, részképességeik fejlődésében.
A tanfolyam során elsajátítható az amerikai NILD Tanulási Terápia® magyar adaptációjának 1. blokkja. A blokk a terápia elméleti háttereként neuropszichológiai, pszicholingvisztikai és kognitív pedagógiai kutatások szolgálnak, amelyekkel a hallgató az elméleti előadásokon ismerkedhet meg a tanulási problémák jellemzőivel együtt.
Az elméleti ismereteken túl, a hallgatók elsajátítják a terápiás terv elkészítésének módját a vizsgálati eredmények alapján, a NILD Tanulási Terápia® vizsgálati protokollját, továbbá gyakorlatot szereznek a technikák alkalmazásában és a terápiás facilitálás módszerében. A gyakorlat részeként a hallgatók terápiás foglalkozásokon és esetelemzéseken vesznek részt, saját élmény szinten kipróbálják, majd párban gyakorolják a NILD 1. blokkjának technikáit.
Az értékelés írásbeli és gyakorlati részből áll. Gyakorlatban a NILD központi technikáinak elsajátításáról adnak számot a hallgatók képzés végén. A hallgató készít továbbá egy portfóliót, amely egy anonim eset kognitív képesség-profilját, vizsgálati eredményeinek értelmezését, NILD fejlesztési tervét, valamint egy NILD terápiás foglalkozásának tervét tartalmazza. Amennyiben a hallgató a tanfolyam 95%-án részt vett, valamint a gyakorlati vizsga és a portfólió értékelése eléri-e a 70%-ot, a hallgató tanúsítványt kap a tanfolyam elvégzéséről.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. A hallgatók tudják jellemezni a pszichés fejlődés leggyakoribb zavarait.
2. Tudják felvenni a pedagógiai és a NILD tájékozódó vizsgálatokat, továbbá tudják megfelelően értelmezni azok, valamint a pszichológiai és a részképesség-vizsgáló tesztek eredményeit.
3. Tudjanak fejlesztési tervet készíteni és monitorozni a fejlesztés menetét.
4. Alkalmazzák céltudatosan és egyénre szabottan a NILD Tanulási Terápia® 1. blokkos technikáit.
5. Fejlesztő munkájukban jelenjen meg a facilitálás módszere.
6. Tudják kommunikálni a NILD Tanulási Terápia® jellemzőit a szülők és a pedagógusok felé.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A hallgató egyrészt egy portfóliót készít, másrészt gyakorlatban mutatja be, hogy a NILD 1. blokkos technikáit elsajátította. A portfólió részei: egy anonim eset pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálati eredményeit értelmezi, mely alapján NILD fejlesztési tervet állít össze. A képzés során elsajátított NILD Központi technikákból óravázlatot készít, és annak részleteit egyik társa – mint tanuló – közreműködésével bemutatja. Az értékelés szempontjai: A portfólió minden elemet tartalmaz-e, és annak értékelése eléri-e a 70%-ot. A százalékos értékelés alapja a képzés során átadott ismeretek megjelenítése. A gyakorlati vizsga értékelési szempontjai:1) Megjelennek-e a technika kötelező elemei, 2) a feladatok, kérdések megvalósítják-e a NILD Tanulási Terápia interaktív, intenzív és egyénre szabott jellegét, valamint 3) sikeresen monitorozza-e társa feladatvégzését. A gyakorlat akkor sikeres, ha a vizsgáztató a három területet alapján a hallgató bemutatóját minimum 70%-ra értékeli.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; tanító, konduktor, tanár, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros ; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: A 6 éve feletti korosztály oktatásába, nevelésében, fejlesztésében való jártasság
– egyéb, éspedig: A jelentkező előzetes ismeretekre tegyen szert az egyesület által megadott kötelező szakirodalmakból, melyekről beszámolót készít.
Online kontaktformájú képzésre történő jelentkezés esetén alapvető számítógép-felhasználói ismeretek is szükségesek.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: n.a.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A Személyes kontakt módon tartott képzések hétközben - esetenként szombaton is - délelőtt és délután, napi minimum 7, maximum 10 órában kerülnek megrendezésre. Az online kontakt módon tartott képzések napi maximum 6 órában kerülnek megrendezésre.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 170000 Ft
– Maximum: 190000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Online képzés esetén a résztvevőknek rendelkeznie kell megfelelő PC-vel és internettel. Egyéb költség nem terheli a résztvevőket.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.