Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: QuizOffice digitális feladatlap készítés és tanulás támogatás az oktatásban (online képzés)

Szervező neve: Quiz Office Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001281
Alapítási engedély szám: 314/11/2021
Alapító neve: Quiz Office Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A pedagógus-továbbképzés program célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerkedjenek a QuizOffice által oktatási célokra kifejlesztett feladatlap gyűjtemény használatával, feladatlapok készítésével és azok alkalmazásával.
Cél, a képzésen megismert oktatási módszerek és programok segítségével, olyan gondolkodásmód kialakítása, amely képessé teszi a résztvevőket, hogy elsajátítsák a tanfolyamon megismert alkalmazások hasznosságát és felfedezzék a benne rejlő lehetőségeket, tovább gondolják azt, és kreatívan felhasználják a mindennapi munkájuk során, melynek segítségével változatosabb és eredményesebb ismeretátadás és tudásellenőrzés valósítható meg.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 2020. márciusában bevezetett digitális oktatás új feladatok elé állította az oktatás résztvevőit. (szülőt, tanulót, pedagógust)
Szükségessé vált egy olyan digitális megoldás, mely segítségével a pedagógus nem csak eljuttatja a feladatokat a tanulókhoz, hanem a visszajelzés során maradéktalanul betekintést nyer a tanulók munkáiba.
Képzésünk a célból jött létre, hogy a pedagógusok el tudják sajátítani a digitális feladatlap készítésének, szerkesztésének és alkalmazásának lehetőségeit, s ez által digitális kompetenciáik nőjenek. A képzés során a Quiz Office Kft. által kidolgozott és használt rendszer segítségével történik a feladatlapok elkészítésének és a feladatbank használatának bemutatása és oktatása.
Képzésünk távoktatási formában valósul meg.

Minden egység két részből áll.
-Az első egység egy videós tartalom, melyben az adott tananyag általános ismertetéseit, oktató videók váltják fel, s ezek bemutatják a tananyag gyakorlati alkalmazásait.
-A második egységet a mellékletek alkotják, melyek segítik az otthoni önálló tanulást.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:
1. Alapfogalmak
2. Szerepkörök, hatókörök, médiatár
3. Médiatár
4. Saját feladatlapok
5. Kérdés típusok
6. Kérdés típusok (folyt.)
7. Kérdés típusok (folyt.)
8. Tanulókör létrehozása
9. Oktatási példák
10. Hasznos tanácsok

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A továbbképzésen résztvevők tudásának ellenőrzése a képzés végén történik, melynek során meghatározott feladatokból összeállított záró dolgozatot kell elkészíteni és eljuttatni a tanulókörükön keresztül a konzulensnek. A záró dolgozatnak tartalmaznia kell minden bemutatott feladat típus, a dolgozat témájára vonatkozó tárgykörben elkészített kérdésekkel.

A képzés elvégzéséről a tanúsítvány kiállítható a záró dolgozat sikeres teljesítése esetén.

Az előírt tartalmi követelmények:
A részvevő
- ismerje a rendszerrel való kapcsolatkiépítés alapjait.
- ismerje és tudja a QuizOffice szerepköreit, és azok beállítási lehetőségeit.
- tudjon a Médiatárba képeket menteni, s azokat szerkeszteni.
- el tudjon igazodni a mappák szerkezetében és tudjon létrehozni saját mappákat.
- ismerje a különböző feladattípusok szerkesztési módjait, és gyakorlati alkalmazásainak lehetőségeit.
- tudjon létrehozni saját tanulókört, és a tanulókörének feladatlapokat csatolni.
- olyan tudással rendelkezzen, melynek birtokában nő a digitális szakmai alapkompetenciája.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevőnek a képzés végeztével záró dolgozatot kell leadnia. A záró dolgozat, egy a képzés során szerkesztett feladatlapból áll, melynek tartalmaznia kell:
• minden kérdés típusra egy-egy feladatot,
• képbeillesztéseket
• hang fájl csatolásokat
A digitalizált feladatlapot a részvevőnek a képzés végén, legkésőbb az 5. hét végéig, elektronikusan, a képzés során elsajátított módszerekkel a saját tanulókörén keresztül kell eljuttatnia a konzulens részére.
Az értékelés szempontjai:
A záró dolgozat akkor tekinthető megfeleltnek, ha a részvevő a megadott feltételek szerint alkalmazza a képzés során elsajátított feladat digitalizáló módszereket. Az elkészített feladatai megoldhatók, és digitálisan működőképesek.
Megszerezhető minősítés: Megfelelt/nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; tanító, tanár, könyvtáros tanár, szakoktató, fejlesztőpedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: számítógép felhasználó szintű ismerete
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Jellegénél fogva bármikor elvégezhető a képzés.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 29900 Ft
– Maximum: 29900 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs egyéb költség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
ONLINE KONTAKT 1188 Budapest, Búzkéve u. 42/b 2021.06.21  - 2026.06.03

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.