Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: NILD Tanulási Terápia® 2. blokk - technikák és módszerek a tanulási problémák leküzdésére

Szervező neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000720
Alapítási engedély szám: 416/11/2021
Alapító neve: Hátrányos Helyzetűekért Országos Egyesület (Hátország Egyesület)

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 08. 06.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy az általános-, a közép- és felsőfokú tanulmányaikat végző diákokkal, valamint a felnőttképzéssel foglalkozó pedagógus szakemberek:
1. Ismereteket szerezzenek a különböző tanulási problémák mögött álló kognitív diszfunkciók felismerése terén
2. bővítsék ismereteiket új, tanulási problémákat vizsgáló eljárások eredményeinek értelmezése terén
3. Sajátítsák el a NILD bemeneti tájékozódó vizsgálatoknál alkalmazható dinamikus vizsgálati módszert.
4. bővítsék ismereteiket a facilitálás terén a Bloom taxonómia gondolkodási szintjeinek integrálása mentén.
5. sajátítsák el a NILD Tanulási Terápia® 2. blokkos technikáinak elméletét és gyakorlatát, valamint azok terápiás folyamatba történő integrálását
6. Sajátítsák el a NILD Terápia kontrol-vizsgálati protokollját és éves értékelésének módszerét

A program tartalmának rövid ismertetése:
A változó társadalmak és életmódok korában a tanulóknak hatékony segítségre van szükségük az adaptivitásuk és kognitív működésük optimalizálásához. A pedagógusoknak, fejlesztő szakembereknek pedig új módszerekre, hatékony technikákra van szükségük, amelyekkel meg tudják adni az igényelt segítséget bármely életkorban lévő tanulóiknak. A tanfolyam olyan módszereket és technikákat kínál azoknak a fejlesztő szakembereknek, akik már elvégezték a NILD Tanulási Terápia 1. blokkját, melyekkel tovább tudják vinni tanulóikat komplexebb, metakognitív szintű gondolkodásra és problémamegoldásra, anyanyelvi, matematikai tudatosságra, énképük fejlesztése mellett.
A tanfolyam során a hallgatók egyrészt kiegészítik korábbi ismereteiket az információfeldolgozás és a gondolkodás szerveződése, valamint a vizsgáló eljárások témakörében, másrészt gyakorolják ezen ismeretek beépítését a terápiás órák tervezésébe. Megismerkednek a kognitív funkciók feuersteini szemléletével, és gyakorlatra tesznek szert a gyengén működő kognitív funkciók felismerésében. Elsajátítják a NILD Tanulási Terápia 2. blokkos technikáit, és azok integrálását a terápiás folyamatba. Terápiás facilitálási képességeiket tovább fejlesztik a Bloom taxonómia mentén alkalmazott kérdezéstechnikával. A gyakorlat részeként a hallgatók terápiás videón látott esetek elemzésében vesznek részt kiscsoportokban, saját élmény szinten kipróbálják, és párban gyakorolják a technikákat.
Az értékelés írásbeli és gyakorlati részből áll. A 2. blokk technikáinak elsajátításáról gyakorlatban adnak számot a hallgatók a képzést követően. Továbbá minden hallgató készít egy portfóliót, amely tartalmaz egy tanuló kognitív funkcióinak az elemzését, egy anonim eset éves beszámolóját a fejlesztés eredményeiről és egy 2. blokkos foglalkozás tervét. Amennyiben a hallgató a tanfolyam 95%-án részt vesz, és a gyakorlati vizsga és a portfólió értékelése eléri-e a 70%-ot, a hallgató tanúsítványt kap a tanfolyam elvégzéséről.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. A hallgatók tudják feltérképezni a tanulási problémával küzdő gyermekek kognitív funkcióit.
2. Tudják felvenni dinamikus módon a NILD tájékozódó vizsgálatokat, valamint tudják megfelelően értelmezni az új vizsgálóeljárások eredményeit.
3. Alkalmazzák céltudatosan és egyénre szabottan a NILD Tanulási Terápia 2. blokkos technikáit a terápia során.
4. Alkalmazzák a tudatos kérdezést a Bloom taxonómia szerint a NILD Tanulási Terápia 1. és 2. blokkos technikáinak facilitálása során.
5. Képesek értékelni a NILD terápia eredményeit a kontrol vizsgálat és a Haladási napló alapján.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A hallgató egy portfóliót készít 2-3 oldalas, 700-900 szavas terjedelemben, másrészt gyakorlatban mutatja be, hogy elsajátította a NILD 2. blokkos technikáit. A portfólió részei: 1) egy NILD terápiával fejlesztett tanuló kognitív képességprofilját elemzi, 2)egy anonim tanuló esetében a terápia hatását összegzi a kontrolvizsgálat és a haladási napló alapján 3) Az elsajátított 2. blokkos NILD technikákból óravázlatot készít. Az értékelés szempontjai: A portfólió minden elemet tartalmaz-e, és annak értékelése eléri-e a 70%-ot. A százalékos értékelés alapja a képzés során átadott ismeretek megjelenítése. A gyakorlati vizsga során társa – mint tanuló – közreműködésével bemutat 4, kijelölt 2. blokkos technikát. Az értékelési szempontjai: 1) Megjelennek-e a technika kötelező elemei, 2) a feladatok, kérdések megvalósítják-e a NILD Tanulási Terápia interaktív, intenzív és egyénre szabott jellegét, valamint 3) sikeresen facilitálja-e társa feladatvégzését. A gyakorlati vizsga akkor sikeres, ha a vizsgáztató a három terület alapján minimum 70%-ra értékeli a hallgató munkáját.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; tanító, konduktor, tanár, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár /tanító, szakoktató, gyakorlati oktató; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: A NILD 1 blokkos technikáinak ismerete és azok gyakorlatával eltöltött 100 óra
– egyéb, éspedig: A tanfolyam a NILD tanulási terápia 1. blokkjára épül, ezért a jelentkezőnek rendelkeznie kell az NILD 1. blokk technikáit tartalmazó tanfolyam tanúsítványával. Továbbá, a jelentkezéssel egyidőben be kell nyújtania egy videó-beszámolót egy, a NILD tanulási terápia 1. blokkos technikáit alkalmazó fejlesztő órájáról.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: n.a.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétköznapokon délelőtt és délután

Részvételi díj összege:
– Minimum: 160000 Ft
– Maximum: 190000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A videó-felvétellel járó esetleges költségek

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.