Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Bevezetés az akciómódszerek alkalmazásába 1. - Kihívások a tanteremben, az iskolában

Szervező neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042
Alapítási engedély szám: 583/13/2021
Alapító neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 12. 03.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy bővítse a résztvevők eszköztárát, amelynek segítségével képessé váljanak arra, hogy mindennapi dilemmáikat tágabb intézményi és társadalmi kontextusba helyezzék, valamint megértsék, és esetenként akciómódszerekkel megoldják azokat.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjenek meg néhány akciótechnikát. Tanuljanak meg saját szakterületükön alkalmazni közülük néhányat a tananyag feldolgozása során, illetve az osztály- vagy tanári közösségekben felmerülő dilemmák megértésére és megoldására. A résztvevők váljanak képessé kontextusában szemlélni ezeket a munkahelyi kapcsolódásaik különböző szintjein: a tanár - diák vagy diákcsoport; a tanár - tanár vagy tantestület; a tanár - szülő, a tanár - intézmény illetve társadalom viszonylatában. Váljanak képessé az akciótechnikák által lehetővé tett szempontváltásra, a kritikai szemléletre, ezáltal a problémák felismerésére és artikulálására,bizonyos esetekben az azokon való változtatásra.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A "Bevezetés az akciómódszerek alkalmazásába 1. - Kihívások a tanteremben, az iskolában" című tanfolyamot olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik a változtatás konstruktív útjait keresik: az osztályteremben, a munkakörnyezetükben, az intézményben és azon túl. Akik nyitottak az újdonságokra, és hisznek a cselekvőerő megtalálásának lehetőségében.

A tanfolyamon résztvevők akciótechnikákat tanulnak, amelyek gördülékenyebbé, dinamikusabbá, interaktívabbá teszik a pedagógusi munkát a tanteremben, a tantestületben és az intézményben.
A módszert a résztvevők először saját munkahelyi tapasztalataik feldolgozásán keresztül ismerik meg, majd maguk is kipróbálják. (Elsajátítható technikák: szociometrikus gyakorlatok, kulturális atom, szobor, duplázás, tükör levezetése, szerepcsere. A tanfolyamon közösen felfolgozott témák: a pedagógus szerepe az osztályteremben, a kollégák között, a társadalomban.)

A tanfolyam specialitása a cselekvésen keresztül való tanulás, amely lehetőséget nyit új megoldások kipróbálására - védett környezetben. A tanult akciómódszerek adta élmény önmagában szemléletváltáshoz vezet. Azaz lehetővé teszi a mindenkori különböző nézőpontok megismerését, a kritikai gondolkodás élesedését, a demokratikus szemléletmód érvényesülését és a cselekvőképesség erősödését. A résztvevők maguk is elsajátítanak bizonyos akciótechnikákat, amelyet kipróbálnak a tanfolyamon, majd saját iskolai közegükben.

A tanusítvány megszerzéséhez a résztvevők egy saját környezetben alkalmazott akciótechnika dokumentációját, valamint egy oktatási intézményi helyzet megfigyelését és elemzését a tanfolyam végére írásban rögzítik. A 2, illetve 6-8 oldalas írásos munkát a tanfolyam utolsó alkalma után legkésőbb két héttel elküldik. Feltétel továbbá minimum a tanfolyam 90%-án való személyes részvétel. A résztvevők megfelelt / nem felelt meg minősítéssel zárják a tanfolyamot.
A tanfolyamot a Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia- és Kommunikáció Tanszéke indítja gyakorlott szociodrámavezetők, az első magyar nyelvű szociodráma tankönyv szerzői vezetésével.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők a tanfolyam végére ismerjék fel és tudják alkalmazni
- a spontán személyközi- és csoportdinamikákat;
- az akciómódszerekben való spontán részvétel hatásmechanizmusát;
- a mások nézőpontjának megértéséből származó előnyöket szerepbelépés és szerepcsere segítségével.

Legyenek képesek
- személyes és szakmai szerepeik elkülönítésére, az esetleges kontamináció felismerésére;
- a pedagógus- és diákszerepek lehetséges dinamikájának feltérképezésére;
- a komplementer szerepek felismerésére és alakítására;
- a különböző intézményi és pedagógiai szerepek viszonyainak átlátására és fejlesztésére;
- csoportmunka kialakítására egyéni érdekek, értékek és vélemények figyelembe vételével.

A résztvevők a tanfolyam végére tudják a tanfolyamon tanultakat alkalmazni saját pedagógiai munkájukban. Tudjanak:
- demokratikus csoport klímát kialakítani;
- dramatikus szociometriát alkalmazni különböző preferenciák feltérképezésére;
- egy-egy intézményi, tantermi problémát néhány technika alkalmazásával láttatni (szerepbe léptetés, interjú, szobor állítás, tükörtechnika, nyitókör, zárókör, duplázás, szerepcsere, kulturális atom, szociometrikus technikák, szociogram).

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzési módok és értékelésük:

Írásbeli elemzések:
1. Egy, a tanfolyam során a résztvevő által bemutatott gyakorlat tanulságainak 2 oldalas írásos összefoglalása, önreflexiója a kapott reflexiók beépítésével.
A leadás határideje a tanfolyam elvégzését követő két hét. Részletes visszajelzést írásban kapnak a résztvevők az alábbi értékelési szempontok alapján:
- a reflexiók beépítésének megfelelő volta
- az esetleges korábbi hibák felismerése és javítása.

2. Egy, a saját munkakörben felszínre került probléma ismertetése a különböző szintű szerepviszonyok (csoport, intézményi és kulturális) felrajzolásával, majd a szituáció elemzésével 6-8 oldalban.

A leadás határideje a tanfolyam elvégzését követő két hét. Részletes visszajelzést írásban kapnak a résztvevők az alábbi értékelési szempontok alapján:
- a vonatkozó szerepek helyes felismerése és megnevezése;
- a viszonyok megfelelő ábrázolása, a rendszerszintű gondolkodás érvényesülése;
- a különböző szereplők álláspontjainak tömör, kifejező megfogalmazása;
- a felrajzolt viszonyok értő elemzése.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos ; pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: -

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Az ajánlott időpontok péntekenként egész nap, de egész tantestület vagy csoportok jelentkezése esetén, illetve egyéb igények felmerülésével közösen egyeztetett helyszínen és időpontokban.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 75000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.