Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gamifikáció (játékosítás) az irodalomórán – a Mecénátus módszer alapjai

Szervező neve: Református Pedagógiai Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 180/10/2022
Alapító neve: Református Pedagógiai Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A résztvevő ismerje meg a gamifikáció (játékosítás) alapvető működését és gyakran alkalmazott elemeit, illetve a gamifikált értékelési rendszerek sajátosságait.
A résztvevő ismerje meg a Mecénátus módszert, ami egy gamifikált értékelési rendszeren alapuló alternatív pedagógiai módszer. A résztvevő váljon képessé a módszer alkalmazására iskolai környezetben, illetve váljon képessé a módszerhez tartozó Mecénátus kártyajáték és applikáció rendeltetésszerű használatára.
A résztvevő váljon képessé a Mecénátus módszer értékelési rendszerének adaptációjára a saját irodalomtanári igényeinek megfelelően, illetve váljon képessé új gamifikált elemek létrehozására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés egy alternatív pedagógiai módszer, a Mecénátus módszer használatára készíti fel a résztvevőket, amellyel növelhetik az irodalomórán a tanulóik motivációját és órai teljesítményét. A gamifikált értékelési rendszer alkalmazása segíti a pedagógust a számonkérések lebonyolításában, transzparenssé teszi annak folyamatát, eszközt nyújt egy-egy téma mélyebb feldolgozásához, és lehetőséget biztosít a tananyag gyorsabb feldolgozására. A módszer a tanulók számára motiváló keretet biztosít irodalmi feladatok vállalásához, növeli a tanulói autonómiát az értékelési rendszer elemeinek szabadon választhatósága miatt.

Cél a Mecénátus kártyajáték, illetve a kártyákhoz tartozó Mecénátus applikáció iskolai környezetben való használatának elsajátítása. A kártyajáték alkalmazásának közvetlen funkciója a diákok motiválása, közvetett hatása pedig a diákok irodalmi általános műveltségének gyarapításában jelenik meg.
A Mecénátus kártyajáték tanórai felhasználása kizárólag e képzés sikeres elvégzéséhez van kötve, csak a képzést teljesítő pedagógusoknak lesz lehetősége rendelni a tanulóik számára kártyákat.

A képzés 75%-a (22,5 óra) személyes vagy online kontakt formában valósul meg, ami döntően interaktív tevékenységből áll. A kontakt alkalmakon a résztvevők a gamifikáció és a Mecénátus módszer elméleti alapjaival ismerkednek meg, saját pedagógiai gyakorlatukban azonnal használható értékelési keretrendszert terveznek, és gyakorolják a kártyák használatát.
A képzés 25%-a (7,5 óra) folyamatba ágyazott képzési formában e-mentorálással támogatott egyéni munka, amikor a résztvevő a Mecénátus módszer értékelési rendszerét adaptálja és kipróbálja iskolai környezetben.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzési idő 90%-án való részvétel, valamint egy 6 dokumentumból álló portfólió kidolgozása.
A képzési portfólió leadási határideje az utolsó órát követő 14. nap
Minősítés fokozatai: Jól megfelelt – Megfelelt – Nem felelt meg

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő a képzés elvégzésével ismeri:
- a gamifikáció és a Mecénátus módszer elméleti alapjait,
- a Mecénátus kártyajáték szabályait.
A résztvevő képes:
- a Mecénátus módszer bevezetésére és fenntartására iskolai környezetben legalább egy hónapon keresztül
- a Mecénátus módszerben használt fix elemeket tartalmazó sprintek (egy témával foglalkozó tanulmányi tömbök, amelyek ideje alatt pontokat kell gyűjteni feladatok megoldásával) személyre szabására, a képzésen megismert sablon alapján saját sprint elkészítésére és megvalósítására
- a Mecénátus kártyajáték használatára, betanítására
- a Mecénátus applikáció tanári interfészének kezelésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés teljesítésének és a tanúsítvány kiadásának feltételei:
I. A képzés minimum 90%-án való részvétel
II. Képzési portfólió elkészítése és beküldése

A képzési portfólió részei:
6 dokumentumból álló beadandó dolgozat, amelynek az összes elemét a képzés utolsó közös alkalma után 14 napon belül kell elektronikus formában feltölteniük a résztvevőknek a képző által megadott Google Drive mappába.

1. Első (bevezető) sprint táblázat:
• A résztvevő saját osztályának/csoportjának igényei alapján adaptált nagytáblázat ( egy képzésen megismert táblázatsablon alapján).
• Kitöltve: a tanulók pontjai és díjai..
• Elvárt forma, terjedelem: .xls vagy .xlsx kiterjesztésű 3 munkalapos táblázatos dokumentum.
2. Reflexió:
• Az első kontakt képzési alkalom utáni, kéthetes nemkontakt szakaszról (első (bevezető) sprint időszaka) előre megadott kérdések mentén.
• Elvárt forma, terjedelem: .doc vagy .docx kiterjesztésű 2-4 oldalas szöveges dokumentum.
3. Második (haladó) sprint táblázat:
• A résztvevő saját osztályának/csoportjának igényei alapján adaptált nagytáblázat (egy előre megadott, 1. sprint sablonhoz képest részletesebb táblázatsablon alapján)
• Kitöltve: a tanulók pontjai és díjai.
• Elvárt forma, terjedelem: .xls vagy .xlsx kiterjesztésű 3 munkalapos táblázatos dokumentum.
4. Reflexió:
• A második kontakt képzési alkalom utáni, háromhetes nemkontakt szakaszról (második (haladó) sprint időszaka) előre megadott kérdések mentén.
• Elvárt forma, terjedelem: .doc vagy .docx kiterjesztésű 2-4 oldalas szöveges dokumentum.
5. Önálló sprint táblázat:
• A formai követelményeket tartalmazó sablon alapján egy teljesen kidolgozott és működőképes sprint-nagytáblázat.
• Üres táblázat.
• Elvárt forma, terjedelem: .xls vagy .xlsx kiterjesztésű 3 munkalapos táblázatos dokumentum.
6. Prezentáció dokumentum:
• A prezentációban a résztvevő saját tanulói számára összefoglalja a Mecénátus módszer alapját képező értékelési rendszert, és lépésről-lépésre leírja a Mecénátus kártyajáték – a tanulók számára a betanulási időszakban releváns – szabályait.
• Elvárt forma, terjedelem: .ppt vagy .pptx kiterjesztésű 10-30 diából álló prezentáció

A portfólió elemeinek értékelési szempontjai:
• A táblázatok átláthatóak, és megfelelnek az adott tanuló csoport tanulmányi igényeinek.
• A saját sprint táblázat feladatai és díjai az előző pontban leírt szempontokon felül átgondoltak, igényesen kidolgozottak, és mutatnak kreativitást.
• A reflexiók megfogalmazása igényes, minden előre megadott kérdésre érdemben válaszol.
• A prezentáció minden alapvető információt tartalmaz a képzésen megismert gamifikált értékelési rendszer kötelező elemeiről (pontok, ponthatárok, díjak, sprintek, sprintzárók, pontszerző feladatok), illetve a résztvevő által beépített szabadon választható elemekről (lehetséges elemek: csapatok, segítők, szülői levél, mérföldkövek stb.).
• A prezentáció informatívan és lényegre törően írja le a Mecénátus kártyák gyűjtögetésének szabályait és az egyes kártyák begyűjtéséhez tartozó előnyöket, a Mecénátus kártyajáték alapvető játékszabályait és a hozzá tartozó állandó (módszerben rögzített) eseményeket (kártyabajnokságok, megmérettetések). A prezentációs dokumentum értékelése történik meg, személyes prezentációra nem kerül sor.

Minősítés fokozatai: Jól megfelelt – Megfelelt – Nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; magyar nyelv és irodalom szak; általános- vagy középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Mivel a képzés néhány modulja online kontaktformában is megvalósítható, és online kontakt esetén a résztvevők és
az oktató digitális felületen tartják egymással a kapcsolatot, feltétel,
hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú - felhasználói szintű -
informatikai ismeretekkel és megfelelő eszközökkel (laptop
vagy PC, internetelérés), illetve jártas legyen Google Drive, Google Táblázatok és Google Tanterem használatában.

Javasolt munkakörök:
Tanár, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés 3 kontaktnapon zajlik, napi 8 óra foglalkozással, kb. 9-17 óra között. A kontaktnapokat folyamatba ágyazott szakaszok szakítják meg, amelyek során a résztvevők a saját intézményükben végeznek gyakorlatot.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazási-, étkezési- és szállásköltség.
A részvételi díj tartalmazza a szükséges 200 db-os Mecénátus kártyapaklit és a játékszabályt.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.