Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000222
Alapítási engedély szám: 276/8/2022
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 08. 04.

Foglalkozási órák száma: 40
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a középiskolai tanárok felkészítése az érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására, a gyakorlattal rendelkező érettségi elnökök tudásának frissítése, megerősítése.
Ennek keretében a képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:
- az érettségi vizsgaelnöki tevékenység ellátásához szükséges szakmai és jogi ismereteket,
- az érettségi vizsga és felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatát,
- az érettségi vizsgához kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeket és az érettségi vizsgaszervezést támogató szoftverek funkcióit,
- az érettségi vizsga folyamatát, illetve a vizsgabizottság munkáját,
- az érettségi vizsgák szakmai irányítási és ellenőrzési rendszerét,
- a vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésének lehetőségeit.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira történő megbízás és az érettségi vizsgaelnöki névjegyzékre kerülés egyik feltétele a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben való részvétel.
A „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására” című továbbképzési programon való eredményes részvétellel ez a kötelezettség teljesíthető.

A továbbképzésen a résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga köznevelésben elfoglalt helyéről, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, a kétszintű érettségi vizsgarendszer jellemzőiről. Megismerkednek az érettségi vizsgabizottság feladatainak részleteivel, az érettségi vizsga folyamatának szakmai irányítására, ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályokkal. Gyakorlati ismereteket szereznek az érettségi vizsga speciális kérdéseiről, az egyedi problémák kezelésének módjairól. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a dokumentumok, vizsgairatok, vizsgaszervezést támogató szoftvrerek, melyek az érettségi vizsga törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A továbbképzésen a résztvevők csoportos foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az érettségi vizsgára történő jelentkezés feltételeivel, a vizsgabizottság munkájával.

A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésére. A továbbképzés 4 tantervi egységre bontott tananyagával a hallgatók képzett, többéves vizsgaszervezési, illetve vizsgaelnöki tapasztalatokkal rendelkező oktatók előadásai alapján ismerkednek meg, majd az adott modul témájának megfelelően konzultációkon, esetelemzésekben, vizsgaszituációk megoldásában vesznek részt. A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat (esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják.

A képzés blended továbbképzési formában valósul meg: előzetesen 20 óra e-learning, majd 20 óra kontakt (jelenléti, vagy veszélyhelyzet esetén online) rész együttesen adja a teljes képzési időtartamot. Az e-learning részeket lezáró tesztek és a beadandó esszé legalább 70%-os teljesítése szükséges a jelenléti képzési rész megkezdéséhez. A jelenléti képzést követő online záró teszt legalább 70%-os kitöltése szükséges a képzés eredményes elvégzéséhez.

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint tanúsítványt kapnak, melynek feltétele:
- a továbbképzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel; és
- a továbbképzés végén a sikeres írásbeli vizsga.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés résztvevői:
- Legyenek képesek elhelyezni az érettségi vizsgát a magyar köznevelés rendszerében.
- Ismerjék az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát és az érettségi vizsgához kapcsolódó hatályos jogszabályokat.
- Ismerjék az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatát.
- Legyenek képesek a speciális jogszabályokban szereplők körét (SNI, két tanítási nyelvű képzésben résztvevők stb.) és a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályokat pontosan definiálni.
- Legyenek képesek az érettségi vizsgaszabályzatban foglaltakat alkalmazni.
- Legyenek jártasak az érettségi vizsga adminisztrációjában, valamint legyenek képesek az érettségi vizsgadokumentumokat ellenőrizni, szükség esetén korrigálni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A jelenléti napokat követően a résztvevőknek egy, a képzővel előzetesen egyeztetett – a képzés zárását követő 14 napon belüli – időpontban a MOODLE felületen megnyitott tesztet kell kitölteniük - ez adja a záró eredményt. A záró teszt megkezdésének feltétele, a képzés e-learning szakaszában megoldandó gyakorló tesztek- és beadandó esszé legalább 70%-os teljesítése a képzés első kontakt napjáig.

A záró teszt egy 50 kérdésből álló feleletválasztós vizsgateszt, melynek kérdései összhangban állnak az előzetesen (e-learningben és jelentléti képzésben) elsajátított ismeretekkel. A záró teszt 70%-os eredmény elérése esetén sikeres. Értékelése kétfokú skálán történik: megfelelt/nem felet meg.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; Bármely; A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklet szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat: 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlat
– egyéb, éspedig: alapszintű jártasság az informatikai eszközök használatában (gépkezelés, szövegszerkesztés, internethasználat)

Javasolt munkakörök:
Tanár, oktató (szakképzésben)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés blended továbbképzési formában valósul meg: előzetesen 20 óra e-learning, majd 20 óra kontakt (jelenléti, vagy veszélyhelyzet esetén online) rész együttesen adja a teljes képzési időtartamot. A kontakt szakaszok hétköznap, vagy egyeztetés alapján pihenőnapon is lehetséges.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Online részek esetén internethasználat költsége, személyes kontakt esetén utazás, étkezés esetleg szállás költsége.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.