Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Kerékpáros vándortábor-vezető képzés

Szervező neve: Bringakultúra Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/007916
Alapítási engedély szám: 368/10/2022
Alapító neve: Bringakultúra Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 10. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Pedagógusok felkészítése (tanulói) kerékpáros vándortáborok vezetésére: a képzést sikeresen elvégző pedagógus
• ismerje meg és alkalmazza helyesen a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat;
• rendelkezzen alapvető térképolvasási és tájékozódási ismeretekkel;
• váljon képessé a tanulók életkorának megfelelő egyhetes kerékpáros vándortábor megtervezésére, illetve biztonságos és tartalmas levezetésére;
• ismerje fel – és lehetőség szerint kerülje el – az esetleges veszélyhelyzeteket, baleset esetén legyen képes alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására;
• váljon képessé a kerékpár alapvető műszaki átvizsgálására, a jellemző hibák felismerésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására;
• ismerje meg a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges alapvető módszereket, azok alkalmazási módját.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés a Vándortábor program Bringásvándor táboraihoz kapcsolódó képzési program; a továbbképzés sikeres teljesítése előfeltétele a Bringásvándor táborok táborvezetői tisztségének betöltéséhez. A továbbképzés ennek megfelelően a kerékpáros túravezetői, illetve vándortábor vezetői feladatok ellátáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez járul hozzá. A háromnapos, jelenléti típusú képzés során a résztvevők megismerkednek a KRESZ kerékpárosokra vonatkozó szabályaival, megismerik Magyarország legnépszerűbb kerékpáros túraútvonalait, jártasságot szereznek papíralapú és digitális térképek használatában, megismerik az kerékpáros túraszervezés és túravezetés elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítják a veszélymegelőzés módszereit, megismerik és alkalmazzák a veszély- és baleset-elhárítás eszköztárát.

A program döntően az előadóra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. Az elméleti ismeretanyag megismerésén túl döntő részben a gyakorlati ismeretek megszerzése a képzés célja, ennek megfelelően szerepel a programban kerékpáros képességfejlesztő feladatok, játékok megismerése éppúgy, mint kiscsoportos kerékpáros tájékozódási túra, illetve a teljes csoport részvételével szervezett rövid gyakorlótúra.

A képzés írásbeli elméleti vizsgával zárul a harmadik képzési napon.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a módszertani ismerteket elsajátítását igazoló írásbeli feladat elkészítése, a záróvizsga sikeres megoldása, illetve a gyakorlótúrán történő sikeres részvétel. A továbbképzésen a gyakorlati képzési napokon az összóraszám minimum 90 százalékában kötelező a részvétel, a záróvizsgán legalább 80 százalékos eredmény elérése, illetve a megfelelő fizikai felkészültség (40 kilométeres gyakorlótúra teljesítése túratempóban: ideális körülmények között, sík terepen kb. 20 km/óra átlagsebességgel).

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés végén sikeresen vizsgázó pedagógus
• ismeri és alkalmazza a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat;
• rendelkezik alapvető térképolvasási és tájékozódási ismeretekkel;
• képes a tanulók életkorának megfelelő egyhetes kerékpáros vándortábor megtervezésére, illetve biztonságos és tartalmas levezetésére;
• felismeri – és lehetőség szerint elkerüli – az esetleges veszélyhelyzeteket, baleset esetén képes alapvető elsősegélynyújtási feladatok ellátására;
• képes a kerékpár alapvető műszaki átvizsgálására, a jellemző hibák felismerésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására;
• ismeri a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges alapvető módszereket, azok alkalmazási módját.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés vizsgával zárul. Az írásbeli elméleti vizsga – melyre a továbbképzés zárásaként annak harmadik képzési napjának végén kerül sor – célja a továbbképzésen megszerzett ismeretek, így különösen a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok, a túraszervezési és –vezetési ismeretek ellenőrzése. A négyoldalas, teszt-, illetve rövid esszéjellegű feladatok kidolgozására 45 perc áll rendelkezésre a résztvevők számára.

A képzés sikeres teljesítésének előfeltétele egy szabadon választott kerékpáros túra túrakiírásának, illetve túratervének kidolgozása az elméleti képzési alkalommal elhangzott kritériumoknak megfelelően történő elkészítése, minimum 2 A/4 oldal terjedelemben.

Értékelési szempontok:
a) a tanfolyamon elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek megléte, az ismeretek minősége;
b) az elvárt sablonok, módszerek és protokoll használata.

A tanúsítvány kiadásának előfeltétele a megfelelő fizikai felkészültség, amely a gyakorlati képzési napokon mérhető le (40 kilométeres gyakorlótúra teljesítése túratempóban: ideális körülmények között, sík terepen kb. 20 km/óra átlagsebességgel).

A záróvizsga sikeres teljesítését követően adható ki a szakirányú képzés és a vizsga eredményes teljesítését igazoló dokumentum.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos tanár; Tanító, tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Magabiztos kerékpáros tudás, megfelelő erőnlét a gyakorlótúrák teljesítéséhez.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
BringaAkadémia, Bejárható Magyarország, földrajz, biológia, természetismeret, testnevelés

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.