Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Komplex digitális pedagógiai eszközrendszer (tartalomtár, tananyagszerkesztő, tanulásszervező) sokoldalú alkalmazása a Reftantár oktatási felület példáján keresztül

Szervező neve: Református Pedagógiai Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 113/8/2023
Alapító neve: Református Pedagógiai Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2028. 04. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése, amellyel képessé válnak a tanulók tanulási képességét digitális alkalmazások használatával hatékonyan fejleszteni heterogén tanulócsoportban.
Részcélok:
• a résztvevők ismerjék meg és váljanak felkészültté az online elérhető, többféle célú digitális eszközök (tartalomtár, tananyagszerkesztő, tanulásszervező) tudatos és kombinált használatára a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében,
• ismerjék meg a Reftantár Református Tananyagtár (reftantar.hu) felületét, funkcióit, előnyeit,
• váljanak képessé a Reftantár Református Tananyagtár felületének használatára, funkcióinak pedagógiai alkalmazására,
• váljanak képessé digitális tartalom létrehozására,
• váljanak képessé az online tanulásszervező eszközök (csoportok kezelése, diákok értékelése, online tanóra, kapcsolattartás stb.) használatára.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a digitális oktatáshoz olyan elméleti és gyakorlati segítséget adjon, melynek birtokában a résztvevők motiváltan és biztonsággal tudják használni a Református Tananyagtár (reftantar.hu) által biztosított tartalmakat, tananyagszerkesztő és tanulásszervező eszközöket. A tanfolyamon hangsúlyosak a gyakorlati tevékenységek, melyek során a digitális foglalkozások létrehozása, kipróbálása, tanórába építése történik.

A továbbképzés folyamatba ágyazott képzési formában zajlik. A foglalkozások 75%-a (22 óra) személyes vagy online kontakt formában valósul meg, ami döntően interaktív tevékenységből, oktatói bemutatóból, egyéni és páros munkákból áll. A képzés 25%-a (8 óra) folyamatba ágyazott képzési formában e-mentorálással támogatott egyéni munka, amely során több lapból álló, szövegeket, képeket és videókat tartalmazó új tananyag létrehozását készítik el a résztvevők.

A képzés főbb tematikai egységei
1. Az IKT által biztosított lehetőségek
2. A Református Tananyagtár (reftantar.hu) bemutatása
3. A Református Tananyagtár tartalomtára
4. A Református Tananyagtár digitális tananyagainak használata
5. Tananyagszerkesztő
6. Interaktív tanulási eszközök készítése
7. Az egyéni tanulási szakaszok tapasztalatai
8. Tanulásmenedzsment eszközök bevezető
9. Csoportok és diákok kezelése a Református Tananyagtár rendszerében
10. Tananyagok kiosztása és értékelése a Református Tananyagtárban
11. Az értékelés további lehetőségei a Református Tananyagtárban
12. A beadandó feladattípus részletes ismertetése
13. Online óra és breakout room funkciók a Református Tananyagtáron
14. Szervező funkciók: naptár, projektszervező, jegyzetek a Református Tananyagtáron
15. Kapcsolattartás a Református Tananyagtár rendszerén belül.

A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

A Tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80 százaléka,
- Vizsgafeladat (2 digitális foglalkozás) a formai és tartalmi követelmények szerinti elkészítése.

A vizsgadolgozatot pdf formátumban a https://rpi-kepzes.reformatus.hu/ oldalra kell feltölteni, határidő a képzés utolsó kontaktnapját követő 7. nap.
Minősítés fokozatai: Megfelelt - Nem felelt meg

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő:
• ismerje a virtuális osztályterem előnyeit, létrehozásának folyamatát,
• legyen képes digitális tartalmat (foglalkozást, médiaelemet) kiválasztani, alkalmazni különböző műveltségi területeken,
• legyen képes digitális tartalmat (foglalkozást, médiaelemet) átalakítani, létrehozni, elmenteni, kollégáival megosztani,
• legyen képes digitális tartalmat (foglalkozást, médiaelemet) beépíteni az iskolai és az otthoni tanulás folyamatába,
• legyen képes a digitális tartalmat (foglalkozást, médiaelemet) a virtuális tanulásszervező eszközök segítségével a tanulóknak differenciált módon kiosztani és a tanulók által elvégzett feladatokat értékelni,
• legyen képes a virtuális tanulásszervező eszközök segítségével tanulócsoportokat, létrehozni, online foglalkozásokat tartani, a tanulók munkáját megtervezni, megszervezni és értékelni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az ellenőrzés vizsgafeladat alapján történik.
A vizsgafeladat: legalább 2 db saját készítésű foglalkozás. A vizsgafeladatot a résztvevők a folyamatba ágyazott szakaszokban dolgozzák ki.
A vizsgafeladat elkészítését a konzulens online formában segíti, koordinálja, véleményezi, és végül értékeli.

Formai elvárások:
• Elvárt terjedelem: a foglalkozás legalább 3 lapból álljon.
• Technikai összetettség: a foglalkozás szöveget, képet, videót és interaktív feladatot is tartalmazzon.
• Kivitel: a foglalkozás minden tartalma legyen olvasható, esztétikus és könnyen áttekinthető a tanulók számára.

Tartalmi elvárás, hogy az elkészített foglalkozások legyenek alkalmasak a következő pedagógiai célok valamelyikének megvalósítására:
- a diákok érdeklődésének felkeltése egy új téma iránt,
- tevékenységekbe ágyazott önálló tanulás,
- ez elsajátított ismeretek és képességek gyakorlása és ellenőrzése.

A vizsgafeladatot az oktató minősíti és értékeli a képzésben résztvevők számára az alábbi szempontok alapján:
- a feladat megfelel-e a formai és tartalmi elvárásoknak,
- a résztvevő alkalmazta-e a képzés során gyakorolt műveleteket,
- a feladat több lapból áll-e és tartalmaz-e szövegeket, képeket, videókat.

A vizsgadolgozatot pdf formátumban a https://rpi-kepzes.reformatus.hu/ oldalra kell feltölteni, határidő a képzés utolsó kontaktnapját követő 7. nap.

A vizsgafeladatként elkészített foglalkozásokra egyenként maximális 10 pont adható. Legalább 7 pontot mind a két foglalkozással szerezni kell a képzés sikeres teljesítéséhez.

Minősítés fokozatai: Megfelelt - Nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; bármely pedagógus, vagy könyvtáros, vagy informatikus szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Mivel a képzés online kontaktformában is megvalósítható, az online kontakt órákon a résztvevők és az oktató digitális felületen tartják
egymással a kapcsolatot, feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen
alapfokú - felhasználói szintű - informatikai ismeretekkel és
megfelelő eszközökkel (laptop vagy PC, internetelérés).
Személyes képzés esetén is szükséges a számítógép
felhasználói szintű ismerete.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető, Rendszergazda

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A képzés 3 kontaktnapon zajlik, napi 9 óra foglalkozással, kb. 8-17 óra között. A kontaktnapokat folyamatba ágyazott szakasz szakítja meg, amely során a résztvevők a képzésen megismert és közösen gyakorolt műveleteket önállóan alkalmazzák (több lapból álló foglalkozás készítése szövegekkel, képekkel, videókkal, interaktív feladatokkal).

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 48000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazási-, étkezési- és szállásköltség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.