Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyakorlati módszertani továbbképzés idegen nyelvet oktató tanárok számára: kommunikatív órai tevékenységek komplex rendszere

Szervező neve: Studio Italia Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000417/2014
Alapítási engedély szám: 27282/127/2016
Alapító neve: Studio Italia Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 11. 22.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzésen résztvevő nyelvtanárok ismerjék meg és gyakorolják be a bemutatott nyelvtanítási módszereket, órai tevékenységeket. A megtanultak alapján képesek legyenek tanulóikat megfelelő eszközökkel hozzásegíteni a tantervi követelmények teljesítéséhez.

Módszertani ismereteiket olyan elemekkel gazdagítsák, amelyek

a) kommunikatív szemléletű didaktikai rendszert alkotnak, a kooperáció elvén alapulnak
b) alkalmasak a nyelvtani, lexikai kompetenciák és a nyelvi alapkészségek egyidejű fejlesztésére,
c) a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás folyamatainak kiegyensúlyozott egységére épülnek.

Cél, hogy az új módszerek alkalmazásának eredményeként tanulóik használható nyelvtudás birtokába jussanak.


A program tartalmának rövid ismertetése:
Az elmúlt időszakban, különösen az új szemléletű nyelvi érettségi bevezetését követően a hazai köznevelésben az idegen nyelvtanítás területén is egyre nagyobb teret nyert a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítására irányuló törekvés. E cél eléréséhez nélkülözhetetlen a nyelvtanárok, jelen esetben az idegen nyelv és irodalom szakos tanárok módszertani eszköztárának bővítése. A római DILIT tanárképző intézet, a sienai Universitá per Stranieri CILS központja és az Edilingua Könyvkiadó módszertani központja hathatós közreműködésével létrehozott program, amely saját (önálló) továbbképzési programunk alapját képezi, kiválóan alkalmas a fenti cél elérésére.

A módszertani továbbképzés a tanítás gyakorlati oldalára összpontosít: módszertani útmutatást ad arra, hogyan válasszunk megfelelő írott és hangzó szöveget az idegen nyelv tanításához, milyen eljárásokkal lehet a szövegeket elolvastatni, meghallgattatni, milyen tevékenységekkel lehet hatékonyan a beszédet és írást folyamatossá, kreatívvá tenni, nyelvtant és lexikát tanítani, hibát javítani. A pályakezdőknek biztos támpontot nyújt a nyelvtanítás kezdetén, a kommunikatív nyelvtanításra nyitott és már tapasztalattal rendelkező idegen nyelv tanároknak pedig lehetőséget nyújt arra, hogy az évek során kialakított rendszerükbe szervesen beillesszenek újonnan tanult elemeket, illetve, hogy esetleg a tanultak szellemében alakítsák át eddig használt didaktikai eszközeiket.

A továbbképzésen alkalmazott módszerek alapvetően az oktatott didaktikai szemléletet követik. A tanított órai tevékenységeket a résztvevők nagyrészt a következő didaktikai fázisokat követve sajátítják el: a) megfigyelés, megtapasztalás; b) interaktív előadás, vita és ismeretrögzítés; c) saját végrehajtás előkészítése; d) végrehajtás egyéni, páros, kis- és nagycsoportos munkában. A párok és kiscsoportok szervezése egyes tematikai egységek esetében oly módon történik, hogy az egyes párok, csoportok számára a feladatok nyelve minden pár- vagy csoporttag számára ismeretlen legyen, hiszen most a résztvevők maguk a tanulók, és egy olyan nyelvű szöveget kell olvasniuk, amelyet nem ismernek. A többi feladat meghatározása, megoldása a párok vagy a csoport tagjai számára ismert idegen nyelven történik, ezért a csoport vagy a pár ebből a szempontból homogén. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy az előzőleg átélt vagy megfigyelt, megvitatott és kipróbált kommunikatív módszer elemeinek sikerességéről visszajelzést kaphassanak egymástól és az előadóktól.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: részvétel az összóraszám 90 %-án.
A résztvevők a tanfolyam során az előadók útmutatása szerint elkészített feladatok (tananyagok) véglegesített változatát portfólióba helyezik, és határidóre benyújtják.
A portfólió tartalmazza az alábbiakat: a tanult a) órai tevékenységek menetének részletes leírását,b) a tanult órai tevékenységek végrehajtására kidolgozott tananyag mintáit, c) a tanult órai tevékenységek beillesztését egy konkrét tankönyvi egység, d) a gyakorlatbemutatóikról készített előadói értékelést.
Értékelési szempontok:
- A portfólió hiánytalanul tartalmazza-e az előírt tartalmakat.
- A portfólióban szereplő leírások pontosak-e.
- A szöveg- és feladatminták megfelelnek-e a megjelölt szintnek, tanítási célnak.
- A megoldási kulcsok helyesek- e.
- A tanítási cél megvalósul-e a kijelölt tevékenységek alkalmazásával.
Az előírt tartalmi követelmények:
- Ismerje a "kommunikatív" nyelvi gyakorlatok, a nyelvi alapkészségek fejlesztésének, a "nyelvelsajátítás", a tanulók közötti "kooperáció", valamint a "ciklikus, spirális" nyelvtanítás elvét.
- Legyen képes a tanítási célokat pontosan megfogalmazni, és azoknak megfelelően alkalmazni a továbbképzésen használt módszereket.
- Ismerje azokat az eljárásokat, amelyekkel a tanulókat hatékony önálló, páros és kiscsoportos munkára lehet késztetni.
- Tudja, hogyan kell a legcélszerűbben használni a tanterem nyújtotta tereket, az azokban rejlő lehetőségeket.
- Legyen képes mérlegelni, mennyi időt kell az órán biztosítani a tényleges nyelvhasználatra.
- Legyen képes a gyakorlatok során helyesen megválasztani a csoportdinamika egyes eszközeit, változatait.
- Tudja pontosan, mikor milyen instrukcióval, magatartással képes a tanulók munkáját segíteni.
- Ismerje a továbbképzésen tanult órai tevékenységek végrehajtásának szabályait, és legyen képes azokat más órai gyakorlatokra is vonatkoztatni.
- Tudja meghatározni a továbbképzésen tanult órai tevékenységek helyét az idegen nyelv tanítás gyakorlatában.
- Tudjon a továbbképzésen tanult órai tevékenységek végrehajtásához szükséges tananyagokat előállítani.
- Legyen képes az interneten tanítási céljának megfelelő szintű, tartalmú, műfajú és szerkezetű szövegeket keresni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők a tanfolyam során az előadók útmutatása szerint elkészített feladatok (tananyagok) véglegesített változatát portfólióba helyezik el.
A portfólió tartalmazza az alábbiakat: a tanult a) órai tevékenységek menetének részletes leírását, b) a tanult órai tevékenységek végrehajtására kidolgozott tananyag mintáit, c) a tanult órai tevékenységek beillesztését egy konkrét tankönyvi egységbe.
Értékelési szempontok:
- A portfólió hiánytalanul tartalmazza-e az előírt tartalmakat.
- A portfólióban szereplő leírások pontosak-e.
- A szöveg- és feladatminták megfelelnek-e a megjelölt szintnek, tanítási célnak.
- A megoldási kulcsok helyesek- e.
- A tanítási cél megvalósul-e a kijelölt tevékenységek alkalmazásával.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; idegen nyelv és irodalom szak
általános iskolai és/vagy középiskolai tanár ; (pedagógus).

– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: felhasználói szintű számítógép- kezelői ismeret

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Hétköznapokon 10.30 és 16.30 óra között.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 70000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.