Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Pedagógus-továbbképzés a szabadságról, közösségi felelősségről, szolidaritásról a Roma Holokauszt kapcsán

Szervező neve: Tom Lantos Intézet
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 12/111/2019
Alapító neve: Tom Lantos Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 05. 30.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A program – a roma holokauszt történetére alapozva – eszközöket nyújt a pedagógusoknak a szabadság, az alapjogok, a közösségi felelősség és a szolidaritás fogalmának megismertetéséhez.
A képzés célja olyan ismeretek átadása a pedagógusoknak, melyek segítségével a "Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek" című, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott középiskolásoknak szóló könyv iskolai feldolgozását irányíthatják. A képzés során a pedagógusok interaktív, bevonó, együttműködésre és csoportmunkára alapozó, saját élményű tanulási helyzeteken keresztül ismerkednek meg az anyaggal és a javasolt feldolgozási ötletekkel, egyben általános segítséget kapnak olyan pedagógiai kérdésekben mint:
– a diákokban rejlő szolidaritás miként juthat kifejezésre,
– miként erősíthető körükben az elkötelezett állampolgári attitűd, és
– miként fejleszthető körükben az erőszakmentes vitakultúra.

Ezen célok elérése érdekében a Tom Lantos Intézet szakértők segítségével kidolgozott egy Tanári Segédletet, melyben a pedagógusok konkrét, jól felépített modulok segítségével lesznek képesek a középiskolás diákok számára a tanyanyag átadására. A pedagógus-továbbképzés alapját e 2 könyv képzi: "Ha szaladok, agyonlőnek, ha megállok, agyonvernek" és az ehhez készült Tanári Segédlet.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Felmérések szerint a gyakorló pedagógusok jó részének kihívást okoz diákjaiban a szolidaritás és együttműködés kultúrájának felépítése, és egyes kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletek és sztereotípiák lebontása. A Tom Lantos Intézet e kihívásokra válaszul pedagógus-továbbképzést dolgozott ki, amely - a Roma Holokauszt történetére alapozva - eszközöket ad a pedagógusok kezébe a szabadság, az alapjogok, a közösségi felelősség, a szolidaritás eszményeinek oktatásához.

A továbbképzésen a résztvevők aktívan együttműködnek saját képzési anyaguk kidolgozásában és koopetív kiscsoportos formában kapnak gyakorlatorientált felkészítést az együttműködés és a demokratikus vitakultúra osztálytermi felépítése, az előítéletesség kezelése és az aktív állampolgárság közvetítése kérdéseiben. Alapja egy, az EMMI által támogatott, a Roma Holokauszt történetét feldolgozó, középiskolásoknak szóló könyv, és az osztálytermi munkát megkönnyítő Tanári Segédlet.

A részvételt elsősorban pedagógusoknak ajánljuk, de hasznát veheti minden fiatalokkal dolgozó szakember.

A továbbképzés felépítése:

- 16 kontaktórás képzés
- 8 órás, online (internet elérés szükséges: e-mail vagy Skype) szakértői konzultációval segített foglalkozásterv készítése, majd próbatanítás (a képzés során megtanult modulok elpróbálása a Tanári Segédlet alapján)
- 6 órás hálózati találkozó és továbbképzés (elsősorban módszertani jógyakorlat-megosztás, egymástól való tanulás)

A záró ellenőrzés magában foglalja a foglalkozástervet (melynek terjedelme minimum 5000 karakter), illetve a próbatanítás kiértékelését, leírását (melynek terjedelme minumum 5000 karakter). Ez a legfőbb ellenőrzési mód, ami kiegészül a záró horizontális hálózati találkozón való aktív részvétellel, illetve az egymással való konzultációval, tapasztalatcserével. A végső beadandó anyag kiegészül a találkozón elhangzottakkal, leendő javítási javaslatokkal (melynek terjedelme minimum 3000 karakter).

A főbb tartalmi csomópontok:
(1) identitás, stigma, kirekesztés, közöny – szociálpszichológiai alapok
(2) állam és szabadság – történelem, és hatalmi dinamikák
(3) tenni a szabadság elvesztése és a közöny ellen – bevonás és közösségi felelősség fejlesztése a diákközösségekben
(4) emlékezés és emlékeztetés – gyakorlatok családi és lokális emlékezetprojektekre.
A továbbképzési modulok kooperatív kiscsoportos munkán, sajátélményű, és kreatív gyakorlatokon alapulnak, a tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés összóraszáma 75 százalékán való jelenlét, próbatanítás, az ezzel kapcsolatos online konzultáción való részvétel.

Az előírt tartalmi követelmények:
Konkrét ismeretek, amelyeket a résztvevőknek el kell sajátítaniuk, jártasságok, készségek és képességek, amelyeknek a birtokába kell jutniuk, tudás és kompetencia, amivel rendelkezniük kell:

Képes:
- az aktív állampolgárság iránti igény kialakítására a diákokban, ehhez ismerje a szükséges módszertani pedagógiai eljárásokat,
- tudja a kiscsoportos és egyéni, komplex, élményalapú pedagógiai eljárosok lefolytatására
- ismerje a roma közösség mai helyzetét és második világháborús üldöztetésének legfontosabb tényeit, valamint a sztereotipizálás, előítéletesség, kirekesztés dinamikáit és eljárásait.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A záró ellenőrzés magában foglalja a foglalkozástervet (melynek terjedelme minimum 5000 karakter), illetve a próbatanítás kiértékelését, leírását (melynek terjedelme minumum 5000 karakter). Ez a legfőbb ellenőrzési mód, ami kiegészül a záró horizontális hálózati találkozón való aktív részvétellel, illetve az egymással való konzultációval, tapasztalatcserével. A végső beadandó anyag kiegészül a találkozón elhangzottakkal, leendő javítási javaslatokkal (melynek terjedelme minimum 3000 karakter).

Tehát a záró ellenőrzés végső dokumentuma minimum 13000 karakter, melynek leadási határideje a záró horizontális hálózati találkozó utáni 10. nap.

Szempontok: A végső dokumentum ellenőrzésének főbb szempontjai: módszerek és tartalom illeszkedése; nyelvi érthetőség; a roma holokauszt tényeire vontakozó ismeretek jelenléte. A képzésen tanult módszerek alkalmazása, felhasznált pedagógiai módszerek sokrétűsége, lehetséges veszélyek azonosítása, terv ezek elhárítására.

Értékelés: „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy „nem felelt meg” fokozatú.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; osztatlan tanárképzés, gyógypedagógia, pszichológia, szociálpedagógia, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás, szociális munka, szociológia, romológia; általános iskolai tanár, középiskolai tanár, gyógypedagógus, viselkedés elemző, pszichológus, szociálpedagógus, mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, szociális munkás, szociológus, romológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: számítógépes ismeretek (internet használat, word, excel)

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus, szociális munkás, szociológus, kulturális antropológus, szociálpolitikus, romológus, ifjúságsegítő, mentálhigiénés szakember, vallástanár, hitoktató, gyermek és ifjúságvédelmi nevelőtanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.