Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: TeachUP 1: formatív értékelés és személyre szabott tanulás a gyakorlatban

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 287/10/2020
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 06. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés résztvevői ismerjék meg/ismerjenek meg:
• a formatív értékelés fogalmát
• a formatív értékelés előnyeit a tanulók szempontjából
• formatív értékelési stratégiákat és eszközöket
• a személyre szabott tanulás fogalmát és a kapcsolódó alapfogalmakat
• személyre szabott tanuláshoz kapcsolódó stratégiákat és eszközöket
A továbbképzés résztvevői váljanak képessé:
• saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára
• a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére
A továbbképzés résztvevői ismerjék fel:
• az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket
• a formatív értékelés személyre szabott tanulásban betöltött szerepét
A továbbképzés résztvevői azonosuljanak:
• a 21. századi megváltozott pedagógusszereppel

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés gyakorló pedagógusok számára kínál rugalmas képzési formát. A továbbképzés anyaga a nemzetközi TeachUP projekt eredménye, így a résztvevők elismert európai szakértők és innovatív pedagógusok tolmácsolásában ismerhetnek meg széleskörűen alkalmazható osztálytermi módszereket.
A képzés MOOC (tömeges nyílt online kurzus) típusú, teljes egészében online zajlik. A tananyag számos szakértői és osztálytermi munkát bemutató videót tartalmaz. A képzés a résztvevők online tudásmegosztására is épít, amelyet feladatok és a kurzus moderátorai ösztönöznek.
Kiknek ajánljuk a képzést?
• A gyakorlati példákat bemutató videók többségében felső tagozatos gyerekek szerepelnek, ezért elsősorban, de nem kizárólag ezen korosztályt tanító kollégák jelentkezését várjuk.
• Alap szintű informatikai ismeretek szükségesek: online fiókok és jelszavak kezelése, fájlfeltöltés, fórum használata, szövegszerkesztés. Szükséges továbbá saját multimédiás számítógép internetkapcsolattal.
• Ajánljuk a képzést, ha Ön részt venne online szakmai tudásmegosztásban.
• A képzés folytatása a TeachUP 2: kollaboratív tanulás és a kreativitás fejlesztése a gyakorlatban című képzés. A két képzés egymástól függetlenül is elvégezhető.
• Idegennyelv-ismeret nem szükséges.
A kurzus moduljai:
1. Formatív értékelés
2. Formatív értékelés a gyakorlatban
3. Személyre szabott tanulás
4. Személyre szabott tanulás a gyakorlatban
5. Formatív értékelés és személyre szabott tanulás a tanórán
Hogyan zajlik a képzés?
A képzés moduljai hetente nyílnak meg a kurzus online felületén. A kurzus 6 héten át tart. A záró feladat egy óravázlat elkészítése és feltöltése az online felületre, melyet véletlenszerűen sorsolt résztvevők értékelnek megadott szempontok alapján; egyúttal feladat három másik résztvevő óravázlatának értékelése is.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés résztvevői ismerik/ismernek:
• a formatív értékelés fogalmát
• a formatív értékelés előnyeit a tanulók szempontjából
• néhány formatív értékelési stratégiát és eszközt
• a személyre szabott tanulás fogalmát és a kapcsolódó alapfogalmakat
• néhány, a személyre szabott tanuláshoz kapcsolódó stratégiát és eszközt
A továbbképzés résztvevői képesek:
• saját tanulási, szakmai fejlődési célok meghatározására és felülvizsgálatára
• a kurzus során megismert módszert alkalmazó osztálytermi tevékenység tervezésére
A továbbképzés résztvevői felismerték:
• az online tudásmegosztásban rejlő szakmai lehetőségeket
• a formatív értékelés személyre szabott tanulásban betöltött szerepét

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása
1. Egy óravázlat készítése megadott sablonban, amely a formatív értékelés VAGY a személyre szabott tanulás eszköztárából merít.
• Határidő 3.1.1.3. Résztvevői ütemtervben leírtak szerint
2. Három másik résztvevő óravázlatának értékelése az értékelő sablon kitöltésével.
• Határidő 3.1.1.3. Résztvevői ütemtervben leírtak szerint
A feladatokhoz nem kapcsolódik terjedelmi – minimum vagy maximum – kritérium.

Az értékelés szempontjai formatív értékelést bemutató óravázlatban (értékelő sablon kritériumai):
• Hatékony formatív értékelési technikák használata
• Beépített rugalmasság
• Visszajelzések
• Célmeghatározás
• Az egyéni és csoportos munkavégzés közötti egyensúly
• Eszközök
• Feladatok változatossága˙
• Összhang a tanulási célokkal

Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelő táblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 36 pont adható.

Az értékelés szempontjai személyre szabott tanulást bemutató óravázlatban (értékelő sablon kritériumai):
• A diákok folyamatirányító szerepe
• A diákok szabad választása
• A diákok reflexiója saját tanulási folyamatukra
• Tanári szerepkör
• Az egyéni és csoportmunka közötti egyensúly
• Eszközök
• Feladatok változatossága
• Összhang a tanulási célokkal

Az egyes értékelési szempontokat 4 szinten lehet teljesíteni, az egyes szintek jellemzőit értékelő táblázat foglalja össze. Minden szempontra 1-től 4-ig lehet pontszámot adni, így összesen 36 pont adható.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely tanár (közismereti, szakmai, művészeti), tanító, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, pedagógia/neveléstudomány, andragógia; -.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, Felsőoktatási tanárképzésben oktató, Más: szaktanácsadó

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Távoktatás, amelynek időtartama 6 hét. A 0 és 1. modul az első napon kerül megnyitásra, a további modulok minden 7. napon nyílnak meg a résztvevők számára.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 120000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: internet kapcsolat, saját munkaállomás, kétoldalú kommunikációhoz szükséges eszközök.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.