Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Szociális kompetenciafejlesztés a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon (bűnmegelőzési és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000232
Alapítási engedély szám: 265/10/2020
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 04. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a testnevelés órákat és a sportfoglalkozásokat vezető pedagógusokat felkészítse a fiatalok biztonsággal kapcsolatos attitűdjének formálására, a bűnmegelőzés beépítésére a testnevelési órák, illetve a sportfoglalkozások menetébe. Legyenek képesek olyan órákat felépíteni, amelyek segítik a diákokat a biztonságos élet kialakításában, a veszélyek felismerésében és megelőzésében, az áldozattá és elkövetővé válás elkerülésében.
A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerjék meg az Alfa és a Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és viselkedésének jellemzőit, az eltérő generációk gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait.
Legyenek tisztában a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerekkel és a konstruktív pedagógia módszertani alapjaival, melyek alkalmazása elengedhetetlen az Alfa és a Z generáció nevelésében és oktatásában.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és haté-kony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők az Alfa és a Z generációs fiatalok szociális kompetenciái és érzelmi intelligenciája.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez.
A résztvevők ismerkedjenek meg olyan játékokkal, amelyek fejlesztik a bűnmegelőzéshez, a szabálykövetéshez, az együttműködéshez, az erőszakmentes élethez szükséges kompetenciákat. ismerjék meg a tapasztalati tanulásra épülő órák felépítésének elméletét és gyakorlatát.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni azokat a jeleket, amelyek azt mutatják, hogy valamelyik diákjuknak segítségre és beavatkozásra van szüksége, ismerjék fel a bántalmazás jeleit. Ismerjék meg a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, hogy szükség esetén tudják, milyen lépéseket szükséges megtenniük.
Legyenek képesek a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére a sportfoglalkozásokon, tanórákon, edzéseken, edzőtáborokban és közösségi sportrendezvényeken.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A testnevelő tanárok és edzők példaképként, mentorként és modellként szolgálnak a fiatalok számára. A fiatalokkal való bizalmi kapcsolat által képesek olyan témák feldolgozására, amelyek a biztonságos életre nevelve támogatják az áldozattá és elkövetővé válás elkerülését. A sport segítségével fejleszthetők a bűnmegelőzésben meghatározó szociális kompetenciák, a szabálykövetés, a csapatmunka, az agresszió levezetése, az erőszakmentes konfliktusmegoldás, a tisztelet, elismerés, a veszteség feldolgozása és az együtt elért siker által érzett öröm képessége.

A tréning felkészíti a sportfoglalkozásokat vezető pedagógusokat, edzőket az Alfa és Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Megismerik az Alfa és a Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és viselkedésének jellemzőit, az eltérő generációk gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait. Gyakorolják a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket és megismerkednek a konstruktív pedagógia módszertani alapjaival, melyek alkalmazása elengedhetetlen az Alfa és a Z generáció oktatásában és nevelésében.
Olyan hatékony módszereket sajátítanak el, amelyek segítségével fejleszthetők az Alfa és a Z generációs fiatalok szociális kompetenciái és érzelmi intelligenciája. A társadalomba való beilleszkedés és szabálykövető magatartás kialakításának integrálása a sport tevékenységekbe segíti a személyes és a szociális készségek fejlesztését.
A résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Felismerik fel és tudják mobilizálni a fiatalok személyiségében rejlő és szociális erőforrásokat, ezáltal képesek fejleszteni megküzdési képességeiket.
A továbbképzés során a pedagógusok megismerkednek a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, és képessé válnak a bűnmegelőzési ismeretek és kompetenciák fejlesztésére a sportfoglalkozásokon, tanórákon, edzéseken, edzőtáborokban és közösségi sport rendezvényeken, integrálni tudják nevelési gyakorlatukba.

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 100%-án. Ezen kívül a továbbképzést követő 15 napon belül beadja a trénig munkájában való gyakorlati hasznosulásáról szóló reflexiós levelet, melynek terjedelme min. 2 gépelt oldal Times New Roman betűtípussal.

A továbbképzés során kipróbált tananyag segíti a pedagógusokat.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Ismerje a bűnmegelőzéshez, szabálykövetéshez, együttműködéshez szükséges személyes és szociális kompetenciákat, és legyen képes ezek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására.
• Ismerje a tapasztalati tanulás elméletét és gyakorlatát, legyen képes az ezzel kapcsolatos ismeretek alkalmazására a tanórákon és a sportfoglalkozásokon.
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszereket alkalmazni a sportfoglalkozásokon.
• Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani.
• Ismerje az élménypedagógia működési mechanizmusát, legyen képes a reflexiók levezetésére, legyen játéktára.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető az Alfa és a Z generációs fiatalok rezilienciája.
• Ismerje a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, a rájuk háruló feladatokat, a jelzési kötelezettség eseteit, a jelzés módjait.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra 100%-án. Ezen kívül reflexiós levél beadása szükséges a továbbképzést követő 15 napon belül. Terjedeleme min. 2 gépelt oldal Times New Roman betűtípussal.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután (8.00-17.00), munkanapokon, pihenőnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.