Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Bűnmegelőzés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000232
Alapítási engedély szám: 819/10/2020
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 12. 15.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket kíván elsajátíttatni a pedagógusokkal, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreiben önállóan képesek legyenek tanórát tartani. A résztvevő ismerkedjen meg a bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyen képes a prevenciós médiatár alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő megismerje (felelevenítse) a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket, képes legyen a konstruktív pedagógia módszertani alapjainak alkalmazására. A továbbképzés során fejlődjön problémamegoldó képessége, előadókészsége. Javuljon interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képessége.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A továbbképzés célja, hogy a pedagógus vagy pszichológusokat felkészítse bűnmegelőzési órák tartására, attitüdjeiket fejlessze. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. Megismerik a felhasználható bűnmegelőzési kisfilmeket, az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket.
A továbbképzés elméleti részében (3 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekről hallhatnak előadásokat a fiatalokat érintő bűncselekményekre (az internet veszélyei, az iskolai agresszió, függőségek) kezelésére koncentrálva. A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét. A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők.
A továbbképzés második, gyakorlati részében 27 órán keresztül alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, csoportvezetői technikákat. A mindennapi bűnmegelőzés területeivel csoportfeladatok és szituációs játékok során ismerkedhetnek meg. Mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő, minimum 1 tanévre és 18 tematikus órára szóló tanmenetet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, mely bűnmegelőzési témaköröket és hogyan kívánnak feldolgozni. A tanmenet terjedelme 2-6 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A tanmenetet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.
Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a továbbképzés 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.
A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Ismerje az Alfa és a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket.
• Legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető az Alfa és a Z generációs fiatalok motivációja, önreflexiója és önérvényesítési képessége.
• Ismerje a bűnmegelőzési órák megtartásához szükséges jogi fogalmakat, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
• Ismerje az áldozattá válás leggyakoribb módjait a fiataloknál, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Ismerje a fiatalok az elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Ismerje a szabálykövetéshez, együttműködéshez szükséges személyes és szociális kompetenciákat, és tudjon módszereket a fejlesztésükre
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési tevékenysége során.
• Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
• Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
• Legyen képes bűnmegelőzési foglalkozásokat tartani.
• Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
• Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő részt vesz a továbbképzés 90%-án.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő, minimum 1 tanévre és 18 tematikus órára szóló tanmenetet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, mely bűnmegelőzési témaköröket és hogyan kívánják feldolgozni. A tanmenet terjedelme 2-6 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A tanmenetet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:
• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapfokú számítástechnikai ismeretek, chat alapú online kommunikációs eszközök használatában való jártasság.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.