Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban

Szervező neve: Varju Beáta
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005222
Alapítási engedély szám: 414/10/2021
Alapító neve: Varju Beáta

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 08. 03.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A tanfolyam résztvevője

- Sajátítsa el az írás- és rajzelemzés alapjait és összefüggésrendszereit.
- Váljon képessé az adott minták alapján a teljes személyiségelemzésre.
- A képesség és a készségek szerint javasoljon a végzősök számára továbbtanulási irányokat.
- Ismerje meg a szimbólumok és a szimbolika világát.
- A 8 elemes rajzteszt segítségével tárja fel a tudatalatti mélyén meghúzódó belső késztetéseket és rejtett okokat.
- A grafo- és rajzterápia eszköztárával vezesse rá a duktort a lehetséges megoldásokra és kiutakra.
- Ismerje fel a balkezesség jeleit, tudjon hatékony tanácsokat adni az eszközhasználat és a képességek kibontakozása terén.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A "Grafológia és rajzelemzés a pedagógiai gyakorlatban" program egyaránt tartalmazza az írás- és rajzelemzéshez szükséges alap- és haladó szintű ismereteket.
- Az íráselemzés során az összefüggésrendszerek felismerése lehetővé teszi a teljes személyiségképek felállítását.
- A képességek és a készségek feltérképezése hatékonyan segíti elő a megfelelő továbbtanulás irányok meghatározását.
- A tanulási és magatartási problémák hátterét feltáró elemzések előmozdítják a pedagógusok és a tanulók közös munkáját.
- A balkezesek számára kidolgozott módszerek segítek őket jobban eligazodni a jobbkezesek világában.
- Az kézírás- és a rajzok hasonló szimbólumrendszere elmélyíti az elemzésekben rejlő lehetőségeket a tudatalatti tartalmainak tudatos megközelítésével.
- A grafo- és rajzterápia eszköztára rávezeti a kézírást és a rajzot készítő gyerekeket és felnőtteket a lehetséges megoldásokra és kiutakra.
- A tananyagok végén lévő kérdések és a hozzájuk tartozó pontszámok alapján (maximum/megfelelő) a résztvevő önellenőrzést hajthat végre. A megoldókulcsok az utolsó oldalon találhatóak.


Tematika

I. Grafológia és grafoterápia
1. Térszimbolika és zónák, energetikai térkép. Etika és adatlap.
2. Számok és betűk.
3. Grafológiai irányok. Az íráselemzés fő területei és vizsgálati pontjai.
4. Mérések és összefüggésrendszerek
5. Szociabilitás
6. Mentális jellemzők
7. Érzelmi élet
8. Aláírások
9. Betűk és személyiségvonások
10. Munkaügy
11. Pályaorientáció
12. Kapcsolatok
13. Balkezesség
14. Grafoterápia

II. Rajzelemzés és rajzterápia
15. Színek és formák.
16. 8 elemes rajzteszt
17. Rajztesztek: Családrajz, fateszt, ember az esőben, szív.
18. Szabad rajzok és Firkák
19. Rajzterápia
20. Az írás és a rajz összevetése

III. Záró vizsga

A Tanúsítvány kiadásának feltétele a Feladatlapok megfelelő szintű kitöltése, valamint a sikeres záróvizsga követelményeinek teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő tudjon kézírást és rajzot elemezni, és állítson fel egy teljes személyiségképet.
Ismerje meg a grafológia elméletét és gyakorlatát.
Pontosan meg tudja mérni az írás részelemeit és átlássa a nagyobb összefüggésrendszereket.
Jól tudja alkalmazni a képességek és készségek megállapításához szükséges táblázatokat.
Össze tudja hasonlítani az azonos kéztől származó írás- és rajzminta jellegzetes elemeit.
Az elemzések alapján meg tudja nevez a javasolt továbbtanulási irányokat.
Rálásson az érzelmek és a tudatalatti mélységeiben meghúzódó rejtett tartalmakra.
Képes legyen definiálni az egyes szakmák betöltéséhez szükséges személyiségvonásokat.
Fel tudjon állítani egy grafológiai személyiségképet.
El tudja végezni az azonos kéztől származó kézírás és rajz összehasonlító elemzését.

Az ismeretek számonkérésének módja:
40 kérdésből álló tanfolyamzáró teszt

Elmélet kérdések (37)
A grafológia területei, sztenderdjei, részelemei és rendszerelmélete. Az írás jellegzetességei és szerkezete. Szimbolika, dinamika és ritmus. A grafológia története és magyar vonatkozásai. A rajz elemei, színek és formák.

Gyakorlati feladatok (3)
- Az adott írásminta alapján egy adott szakasz mérése és a teljes személyiségkép felállítása: én-kép, szociabilitás, szellemi képességek, érzelmi élet, munkavégzés.
- A 8 elemes rajzminta elemzése
- Az azonos kéztől származó írás és rajz összevetése, a grafoterápia és a rajzterápia javaslatai.

Az értékelést az elemzések pontossága és színvonala határozza meg. Az elméleti kérdések 1-2 pontot, az elemzések 15-20 pontot érnek.

- Önértékelő kérdések
A tanfolyam során minden tananyaghoz tartoznak kérdések, ezek megoldása - 1 héten beül - a következő anyagrész kiküldésének feltétele. A feladatok megoldások során el kell érni a "megfelelő" számú pontot (A feladatlaponként pontosan meg van határozva és feltüntetve.).
Így folyamatos visszacsatolás jön létre és kontrollálható az egyes anyagrészek elsajátítása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; Minden szak.; Pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A jelentkező rendelkezzen informatikai ismeretekkel.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés során heti egy tananyagrész kerül kiküldésre.
A résztvevő feldolgozza az anyagot és kitölti a mellékelt Feladatlapot, amit visszaküld a szervezőnek.
A Feladatlap javítása és értékelése után kapja meg a résztvevő az új anyagrészt.
A résztvevő akkor foglalkozik az anyaggal amikor ideje és lehetősége van rá.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 150000 Ft
– Maximum: 175000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Vizsgaköltség: 25.000,- Ft.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
ONLINE KONTAKT 9625 Bő, Széchenyi utca 24. 2021.09.01  - 2026.09.01

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.