Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Online az online bántalmazás ellen

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000222
Alapítási engedély szám: 595/10/2021
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2026. 11. 12.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy az iskoláskorú (6-18 éves) diákokkal foglalkozó szakemberek – pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális segítők – sajátítsák el az online bántalmazás elleni fellépés lehetséges technikáit. Váljanak képessé mind elméleti ismeretek szintjén, mind a gyakorlatban bántalmazás prevenciós foglalkozások megtervezésére és megvalósítására. Tanuljanak meg hatékonyan segítséget nyújtani a diákoknak és szülőknek.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pandémia alatti otthoni oktatás időszakában előtérbe került a tanulók közötti online bántalmazás jelensége. Világossá vált, hogy nemcsak az iskolai “offline” bullying jelenségével kell foglalkoznia az intézményeknek, hanem adekvált választ kell adniuk az online bullying jelenségére is.
Az “Online az online bántalmazás ellen” Képzés az Oktatási Hivatal pilotja során kidolgozott módszertani anyagon alapul. Segítséget nyújt az online minden pedagógus áltlal elérhető segédanyagok osztálytermi keretben történő felhasználásához (online vagy offline formában) – az osztály sajátosságainak (korosztály, szociális háttér, csoportdinamika) figyelembe vételével. Online bántalmazás célpontjai a pedagógusok is lehetnek, a képzés során ezért a pedagógusok védelmét szolgáló iskolai szabályzat kialakításának szükségességére és alapelveire is kitér.
A Képzés tematikai egységei:
1. Az online bántalmazás mint internetes veszélyforrás
Internetbiztonság
2. Az online bántalmazás formái és előfordulása
Az online bántalmazás és az iskolai bántalmazás fogalma, szereplői, háttere, elterjedtsége
3. Az online bántalmazás elleni fellépés módszertana
Az OOBE Módszertani Anyag bemutatása
4. Prevenciós foglalkozások tervezése (egyéni feladat)
5. A pedagógusok védelme az online térben:
Digitális jól-lét, veszélyforrások és védekezés – iskolai szabályzat az online viselkedéssel kapcsolatban, alapelvek, területek, eljárásrendek

A továbbképzés specialitása, hogy teljes egészében online felületen keresztül valósul meg, nem igényli a résztvevők személyes találkozását. 20 óra online szinkron, míg 10 óra online aszinkron formában valósul meg. A képzés során videók elemzésével, prezentációkkal, egyéni, páros és csoportmunkával történik a témák feldolgozása.

Kiknek ajánljuk a képzést?
• A képzést általános- és középiskolában dolgozó pedagógusoknak, továbbá 6-18 éves fiatalokkal foglalkozó iskolapszichológusoknak, iskolai szociális segítőknek ajánljuk, akik elkötelezettek a digitális gyermekvédelem iránt.
• Felhasználói szintű informatikai ismeretek szükségesek: online fiókok és jelszavak kezelése, fájlfeltöltés, fórum használata, szövegszerkesztés.
• A részvételhez szükséges saját multimédiás számítógép internetkapcsolattal.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Részvétel az összóraszám 90%-án
- Megfelelt minősítésű, a képző által értékelt a megjelölt határidőig leadott zárófeladat.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerik az online bántalmazás jelenségét, hátterét és azokat a prevenciós és intervenciós alapelveket, amelyek szükségesek az online bántalmazás elleni hatékony fellépéshez.
A résztvevők képesek olyan prevenciós foglalkozások (online vagy offline) megtervezésére, melyek a célcsoport életkorának, fejlettségi szintjének és internethasználati szokásainak megfelelőek. A prevenciós foglalkozások tervezése és megvalósítása során tudnak az „Online az online bántalmazás ellen” módszertani anyagra támaszkodni.
A résztvevők ismerik továbbá a tanárokra (is) leselkedő veszélyeket az interneten és rendelkeznek azokkal a készségekkel, melyek segítenek csökkenteni az áldozattá válás rizikóját és kompetensen lépnek fel online bántalmazás előfordulása esetén – mind tanárok, mind a diákok esetében.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Választható

1. Az „Online az online bántalmazás ellen” módszertani anyagra épített foglalkozásterv iskolai megvalósításáról reflexiós dolgozat írása – 2-3 oldal terjedelemben. Határidő: képzés befejezése után 15 nap.
Az értékelés szempontjai:
• „Online az online bántalmazás ellen” módszertani anyagok felhasználása
• Diákok/közösség sajátosságaihoz igazodás
• Interaktivitás
• Célmeghatározás
• Az egyéni és csoportos munkavégzés közötti egyensúly
• Feladatok változatossága
• Megvalósítás nehézségeire való reflektálás
• Erősségek és fejlesztendő területek azonosítása

2. Az iskola polgárainak – diákok, tanárok, szülők – online viselkedésére vonatkozó iskolai szabályzat („policy” és eljárásrend) vázlatos kidolgozása (fő tartalmi elemek), illetve akcióterv/javaslat készítése a dokumentum kidolgozásának részleteiről és bevezetésének folyamatáról – 2-3 oldal terjedelemben. Határidő: képzés befejezése után 15 nap.

Az értékelés szempontjai:
• A tartalom illeszkedik a kurzus során megismert alapelvekhez
• A tartalom illeszkedik az iskola sajátosságaihoz, dokumentumaihoz
• Az akcióterv/javaslat szervezeti diagnosztikán alapul
• Az akcióterv reális célkitűzésekkel, feltételekkel számol
• Részletesség, megvalósíthatóság

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely pedagógus szak, valamint pszichológus, iskolai szociális segítő, pedagógiai asszisztens; Pedagógus, pszichológus, egyetemi vagy főiskolai oklevélre épülő, iskolai szociális segítés szakirányú továbbképzés vagy pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Iskolai szociális segítő
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Szaktanácsadók, felsőoktatási tanárképzésben oktatók

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem lehetséges

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés teljes egészében online valósul meg. 20 óra online kontakt forma, 10 óra egyéni munka.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: internet kapcsolat költsége

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.