Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Bringasuli kerékpáros oktatási program

Szervező neve: Bringakultúra Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/007916
Alapítási engedély szám: 150/8/2022
Alapító neve: Bringakultúra Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 05. 09.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy:
- a részt vevő pedagógusok olyan komplex tudásanyagot kapjanak, melynek segítségével saját intézményükben elméleti és gyakorlati kerékpáros foglalkozásokat tarthatnak;
- megszerezzék az alapvető elméleti (például alapvető kerékpáros KRESZ-ismereti oktatás) és gyakorlati (kerékpár beállítása, kerékpár kezelése, játékos gyakorlófeladatok elsajátítása, valós forgalmi helyzetekben közlekedési szituációk feldolgozása stb.) ismereteket;
További cél lehetőséget teremteni gyakorlati foglalkozásokon keresztül arra, hogy a résztvevők módszertani tapasztalatokat szerezzenek a biztonságos és magabiztos kerékpározás alapjainak megtanításában akár iskolai foglalkozások keretein belül, akár délutáni fakultatív foglalkozások formájában.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A kerékpár, mint szabadidős, sport vagy közlekedési eszköz egyre szélesebb körben elterjed hazánkban. Akár a mindennapi közlekedésben, akár hétvégén, kikapcsolódásként veszik elő a gyerekek a kerékpárt, szükségük van olyan alapvető elméleti és gyakorlati tudásra, amely biztosítja számukra az önálló és biztonságos közlekedés lehetőségét.
A legtöbb gyermekről úgy gondoljuk, tud kerékpározni, hiszen amikor szülei megveszik neki az első biciklit, megtanítják a gyermeket használni azt. A gyakorlat azonban egészen mást mutat, a gyermekek nem tudják magabiztosan és biztonságosan kezelni kerékpárjukat (amelynek mérete, beállításai sokszor nem felelnek meg a gyermek adottságainak, illetve műszaki állapota sem megfelelő), és nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sem.
A Bringasuli kerékpáros oktatási program a fenti hiányosságokat segít kiküszöbölni az általános iskolás korosztály esetében azzal, hogy a képzést elvégző pedagógusok megfelelő szakmai háttérrel lesznek képesek felkészíteni a gyerekeket az önálló és biztonságos kerékpáros közlekedésre.
A továbbképzésen részt vevő pedagógusok az alapvető KRESZ-ismereteket és az azok átadásához tartozó módszertani ajánlásokat a 20 órás online képzés keretében ismerik meg, míg a jelenléti képzés során 10 órában olyan gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek lehetővé teszik egyszerű gyakorlati kerékpáros oktatások szervezését. A megszerzett tudás átadása történhet az általános iskolában fő célcsoportnak tekinthető 3-6. évfolyamos tanulóinak akár tanórai (pl. testnevelésóra, BringaAkadémia tantárgy), akár szakköri keretek között.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Minimális részvétel: az jelenléti típusú oktatásban az összóraszám 90 százaléka.
Az online vizsgán legalább 75 százalékos eredmény elérése szükséges a „megfelelt” minősítéshez.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a résztvevőknek:
- Ismeri a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályokat.
- Képes a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására.
- Ismeri a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges módszereket, azok alkalmazási módját.
- Ismeri a gyakorlati kerékpáros foglalkozásokhoz kapcsolódó játékos feladatokat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátított elméleti tudás online vizsga segítségével ellenőrizhető a képzés végén. Az írásbeli vizsga elsősorban a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ szabályok ismeretét ellenőrzi online teszt formájában.
Értékelési szempontok: a KRESZ-szabályok esetében – mivel tesztet írnak – megfelelt vagy nem megfelelt minősítés érhető el.

A továbbképzésen elsajátított gyakorlati tudás egy komplex kerékpár-kezelési gyakorlat bemutatásával mérhető a jelenléti képzési nap végén.
Értékelési szempontok: a feladat előzetes ismertetése szóban, annak hibátlan bemutatása technikai szempontból.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanítói, illetve bármely szak; Tanító, illetve általános iskolai, középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Magabiztos kerékpáros tudás; a jelentkező rendelkezik a alapvető informatikai ismeretekkel.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
BringaAkadémia

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés jelenléti része (10 óra) egynapos képzés formájában valósul meg, amely megszervezésre kerülhet munkanapon és pihenőnapon egyaránt.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A résztvevőket a részvételi díjon felül nem terheli semmilyen költség; a résztvevőket terhelő részvételi díj pontos mértéke az esetleges támogatások függvénye.

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 1103 Budapest, Hangár utca 10. 2022.05.26  - 2027.05.09

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.