Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Preventív gerinctorna kisgyermekek részére a Flexit mozgásanyag alkalmazásával

Szervező neve: FLEXIT Szabadidősport Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 36/5/2020
Alapító neve: FLEXIT Szabadidősport Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 02. 04.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a részvevő ismerje meg a Flexit mozgásanyagának legfontosabb, alap-gyakorlatait. Fontos cél, hogy a továbbképzésen résztvevő a saját testén tapasztalja meg és izomzatán érezze meg a Flexit komplex-nyújtó gyakorlatanyagának hatásait, hogy azután helyesen tudja bemutatni azokat a diákoknak. A saját élmény megszerzését követően a legfontosabb gyakorlatok ismeretében a résztvevő váljon képessé adaptálni a Flexit mozgásanyagát az 5-től 12 éves korosztály számára játékos formában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés azért különösen fontos civilizált társadalmunkban, mert az iskolás gyermekek gerincét és ízületeit rengeteg egyoldalú terhelés éri. Ide tartoznak többek között a nehéz iskolatáska hordása, és a hosszas ülés az iskolapadban. Ezeket a káros hatásokat már a kezdetektől fogva érdemes kompenzálni a későbbiekben várható gerinc-problémák megelőzése érdekében.
A tanfolyam hiánypótlónak számít, mert a Flexit speciális, komplex nyújtó gyakorlatai nem jellemzőek az iskolai testnevelés-és gyógytestnevelés gyakorlatanyagára. A Flexit terápiás-helyzetei egyedülállóan a fascia-láncok mentén fejtik ki hatásukat.
A nyújtás sokszor kellemetlen, ezért a kisgyermekekkel nehéz elfogadtatni annak szükségességét. Emiatt van nagy jelentősége annak, hogy a gyakorlatokat játékos köntösbe burkoljuk az 5-12 éves korosztály számára.
A továbbképzés 3 közös napja előre meghirdetett hétvégi időpontokban van. Ezeken a napokon elméleti- és gyakorlati órák zajlanak váltakozva.
A hétvégi közös alkalmakon kívül a résztvevőknek hospitálniuk kell az egyesület állandó óráin. A képzés rugalmasságát az biztosítja, hogy a hospitálás időpontjait a résztvevők maguk választhatják meg.
A tanfolyam felépítése:
Elméleti órák a közös alkalmakon (6 óra): Flexit alapszabályok I-II; Hogyan adaptáljuk a Flexit-et az 5-12 éves korosztály számára; A hospitálásokon felmerült kérdések átbeszélése, további Flexit elméleti kérdések megvitatása - konzultáció
Gyakorlati órák a közös alkalmakon (7 óra): Flexit alap-gyakorlatok; Flexit játékok I-II; Speciális esetek, tipikus hibák és hibajavítás
Hospitálás egyéni időbeosztásban (17 óra): Hospitálás felnőtt- és kamasz Flexit órákon; Hospitálás kisgyermek Flexit órán
A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzésen való 90%-os részvétel, valamint sikeres záróvizsga teljesítése. Hiányzás kizárólag az elméleti órákról megengedett. A záróvizsga legfontosabb kritériuma a tanfolyamon elsajátított Flexit alap-gyakorlatok helyes bemutatása. A záró ellenőrzés a tanfolyamot követő két hónapban történik.


Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzést elvégző pedagógusnak pontosan tudja bemutatni a Flexit alap gyakorlatait, melyekkel a 30 óra során megismerkedett.
Helytelen kivitelezés esetében ismerje fel a hibát, és legyen képes mind a szóbeli- mind a fizikai a korrigálásra. Ismerje a tipikus hibákat.
Tudjon adni könnyített feladatot sérülés/betegség esetén.
Ismerje az alap gyakorlatokhoz kapcsolható játékokat.
Ismerje az 5-12 éves korosztálynak szóló Flexit óra három fő részét.
Legyen képes mérni a hajlékonyság fejlődését.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés utáni záró ellenőrzésre a tanfolyam utáni két hónapban kerül sor.

Gyakorlati vizsga:

1. A Flexit alap-gyakorlatanyagának önálló bemutatása.
Értékelési szempont: betartotta-e a résztvevő a fokozatosság elvét a gyakorlatok sorrendjekor. Ügyelt-e a lassú kijövetelre a pozíciókból.
2. A vizsgáztató helytelenül bemutatott Flexit gyakorlatainak szóbeli és fizikai korrigálása.

Értékelési szempont: Felismerte-e a tényleges hibákat. Képes volt-e a teljes korrekcióra.

Reflexiós levél:

A teljes reflexiós levél megírására 30 perc áll rendelkezésre.
A reflexiós levél első része a két legkedvesebb Flexit-játék játékszabályának leírása, darabonként maximum fél A4-es oldal terjedelemben.

A reflexiós levél további kifejtést igénylő kérdései maximum fél oldal terjedelemben:
1. Miért tartja fontosnak a Flexit mozgásanyagának alkalmazását az 5-12 éves korosztály esetében?
2. További személyes tapasztalatok leírása: mit élt át a résztvevő a gyakorlatok és a hospitálás során.

Értékelési szempont:
A leírt játékszabályok értelmezhetőek legyenek. A leírás mindenképp tartalmazza a játékba beépített Flexit gyakorlatok pontos megnevezését, továbbá hogy milyen izmok megnyújtását célozza a játékos feladat.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; testnevelés; Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Konduktor.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A jelentkezőnek részt kell vennie egy a Flexit Egyesület által szervezett felnőtt órán, ami alkalmassági vizsgaként funkcionál, és egyben megerősíti őt a jelentkezési szándékában is.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Mindennapos testnevelés

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délután

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 65000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Egy 10 alkalmas teljes árú Flexit bérlet megvásárolása, melynek ára: 20 000 Ft
Vizsgadíj: 8 000 Ft

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.