Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Mozaik program a köznevelési intézményekben a komplex gyermek- és ifjúságvédelemért

Szervező neve: Prevenciós, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést segítő Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003719
Alapítási engedély szám: 671/10/2020
Alapító neve: Prevenciós, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést segítő Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 11. 16.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
• A pedagógusok és segítő szakemberek ismerjék meg a (Z és alpha generációs) diákokat leginkább érintő közvetlen és közvetett veszélyeket különösen az online élet veszélyeire fókuszálva
• A résztvevők váljanak képessé a képzés során elsajátított új módszertani elemek alkalmazására
• A résztvevők legyenek képesek felismerni saját kompetenciahatáraikat
• Ismerjék meg a jelzőrendszer szereplőit, és a jelzőrendszer működését
• Ismerjék meg és használják azon dokumentumokat, ( törvények, rendeletek, ajánlások, útmutatók, protokollok, szabályzatok) melyek meghatározzák a köznevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelmi feladatait
• Legyenek képesek meghatározni és előkészíteni egy intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi stratégia elkészítésének a lépéseit
• Legyenek képesek intézményi szinten egy szakmai TEAM-et kialakítani, amely kiemelten foglalkozik a gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekkel

A program tartalmának rövid ismertetése:
A folyamatba ágyazott továbbképzés specialitása, hogy a pedagógusok és a segítő szakemberek megismerik a (Z és alpha generációs) diákokat leginkább érintő közvetlen és közvetett veszélyeket, különösen az online élet veszélyeire fókuszálva. Ezen tudás ismeretében meg tudják határozni, elő tudják készíteni egy intézményi gyermek és ifjúságvédelmi stratégia elkészítésének a lépéseit valamint létre tudnak hozni egy szakmai TEAM-et, amely kiemelten foglalkozik a gyermek és ifjúságvédelmi kérdésekkel. A résztvevők emellett megismerik a jelzőrendszer tagjait, és a jelzőrendszer működését, készségszinten tudják használni azon dokumentumokat, (törvények, rendeletek, ajánlások) melyek meghatározzák a köznevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelmi feladatait.
A továbbképzés elméleti részében (9 óra) a témához kapcsolódó ismeretekről hallhatnak: alkalmazások és hatásaik a diákok mindennapjaira, influencerek, bullying, szexting. Megismerkednek a gyermekvédelmi jelzőrendszer elemeivel, a kompetenciahatárokkal, alapdokumentumokkal. Képessé válnak a fiatalok infokommunikációs szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, amelyeket csoportfeladatok és szituációs játékok erősítenek meg.
A gyakorlati foglalkozások (21 óra) célja, hogy alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, magabiztosan tudják alkalmazni az elsajátított újfajta módszertani elemeket és tudatában legyenek saját kompetenciahatáruknak.
A teljes képzés online kontaktformában is megvalósulhat.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül a résztvevőknek a jelzőrendszer tagjait tartalmazó elérhetőségi listát, a kapcsolati hálóra vonatkozó listát, az intézményi team feltérképezéséről szóló jegyzőkönyvet, az intézményi dokumentációs listát, valamint stratégia készítési tervet szükséges a képző szerv részére csatolnia. A dokumentációk elvárt terjedelme: minimum 5 oldal.
A beadandó dokumentációkat a képző szerv megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeli.
Értékelési szempontok: a listák tartalmi elemei, a szakkifejezések használata, a tervezés stratégiai szempontoknak való megfelelése.
Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a fenti dokumentációkat, melyekre legalább megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények:
• A résztvevők ismerjék azon potenciálisan veszélyes tartalmakat, melyek leginkább veszélyeztetik a diákokat, különösen az online térben
• A résztvevők legyenek képesek a képzés során elsajátított új módszertani elemek alkalmazására
• A résztvevők magabiztosan tudják alkalmazni az elsajátított újfajta módszertani elemeket
• A résztvevők tudatában legyenek saját kompetenciahatáruknak
• A résztvevők ismerjék a jelzőrendszer tagjait, és a jelzőrendszer működését
• Birtokában legyenek, és készségszerűen tudják használni azon dokumentumokat, ( törvények, rendeletek, ajánlások, útmutatók, protokollok, szabályzatok) melyek meghatározzák a köznevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait
• Meg tudják határozni írásos formában az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi stratégia megtervezésének a lépéseit, valamint legyenek képesek a stratégiaalkotás előkészítésére

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés végét követő 15 napon belül a résztvevőknek:
- a jelzőrendszer tagjait tartalmazó elérhetőségi listát,
- a kapcsolati hálóra vonatkozó listát,
- az intézményi team feltérképezéséről szóló jegyzőkönyvet,
- az intézményi dokumentációs listát,
- a stratégia készítési tervet
szükséges a képző szerv részére csatolnia.
A dokumentációk elvárt terjedelme: minimum 5 oldal.

A beadandó dokumentációkat a képző szerv megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeli.

Értékelési szempontok: a listák tartalmi elemei, a szakkifejezések használata, a tervezés stratégiai szempontoknak való megfelelése.

Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a fenti dokumentációkat, melyekre legalább megfelelt minősítést kap.
A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármilyen szakos pedagógus; pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, • (iskola)rendőr • óvodai, iskolai szociális tevékenységet segítő munkatárs • szociális munkás, iskolaőr
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Folyamatba ágyazott képzés
2021.05.17. délelőtt, délután (9 óra)
2021.05.18. délelőtt, délután ( 9 óra)
2021.05.18 - 2021.05.29. kontakt időn túli egyéni munka (7 óra)
2021.05.29. délelőtt (5 óra)

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: - helyszínre utazás költsége
- önálló étkezés biztosítása

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.