Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó ismeretek a köznevelésben

Szervező neve: Jövődért Alapítvány
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006593
Alapítási engedély szám: 155/10/2022
Alapító neve: Jövődért Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027. 05. 09.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a képzés során a résztvevő ismerje meg:
• a gyermekvédelem fogalmát, értelmezési kereteit, jogi hátterét,
• az oktatás-nevelés terén felmerülő szegregáció-integráció problematikáját,
• a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek sajátosságait,
• a konfliktusok erőszakmentes kommunikációval történő asszertív kezelési technikáját.

A képzés eredményeképpen a résztvevő váljon képessé:
- átlátni a gyermekvédelmi rendszer egészének működését,
- felismerni, hogy mikor/milyen együttműködésre van lehetősége/kötelezettsége a gyermekvédelmi rendszer többi szereplőjével,
- a gyermekvédelmi szakellátásba került gyermek számára minden lehetséges, eszközzel biztosítani a gyermek lehető legjobb érdekének érvényesülését,
• személyes tapasztalatait beépíteni a foglalkozások során tanult ismeretanyagba,
• az új ismereteket saját tapasztalataiba integrálni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A gyermekkorú lakosság közel 2 %-t teszik ki azok a gyermekek akik családjuktól külön, nevelőszülőknél, vagy lakásotokban élnek. A köznevelés rendszerében ezek a gyermekek gyakran az átlagosnál rögösebb utat járnak be, és a pedagógus képzésben a velük foglalkozó ellátórendszer kevesebb figyelmet kap, a pedagógusok kevesebb információval rendelkeznek.
A 30 órás program keretében a köznevelésben dolgozó pedagógusok számára szeretnénk láthatóvá tenni, illetve bemutatni a gyermekvédelmi szakellátást.
A program során a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a nevelőszülőknél és gyermekotthonokban élő gyermekek ellátásáról, körülményeikről, és a velük foglalkozó szakemberekről.
Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati foglalkozásokon próbáljuk a résztvevőket érzékenyíteni, közelebb hozni hozzájuk a gyermekvédelmi szakellátásba élő gyermekek problémáit.
A továbbképzés teljesítésének és a tanúsítvány kiadásának feltétele:
- a kontakt órák legalább 90%-án való részvétel,
- az írásbeli záró dolgozat határidőre(képzést követő 5 nap) történő elkészítése és a követelmények legalább 60%-os teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés során a résztvevő ismerje meg:
• a gyermekvédelem fogalmát, értelmezési kereteit, jogi hátterét,
• az oktatás-nevelés terén felmerülő szegregáció-integráció problematikáját,
• a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek sajátosságait,
• a pedagógiai munka során előforduló a nevelésben lévő gyermekek sajátos problémait,
• a konfliktusok erőszakmentes kommunikációval történő asszertív kezelési technikáját.

A képzés eredményeképpen a résztvevő legyen képes:
- átlátni a gyermekvédelmi rendszer egészének működését,
- felismerni, hogy mikor/milyen együttműködésre van lehetősége/kötelezettsége a gyermekvédelmi rendszer többi szereplőjével,
• személyes tapasztalatait beépíteni a foglalkozások során tanult ismeretanyagba,
• az új ismereteket saját tapasztalataiba integrálni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés írásbeli beadandó munkával zárul. A továbbképzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek egy szabadon választott, saját tapasztaltra épülő esetet kell kiválasztaniuk és elemezniük a képzésen tanult elméleti és gyakorlati ismeretek segítségével.
A feladat tartalmi követelményei és értékelése
1) Írásbeli beadandó munka (100%): - Esetfeldolgozás
Az írásban beadandó munkának (esetfeldolgozásnak) a következő tartalmi elemeket kell
magában foglalnia:
• Bevezetés
• Az eset ismertetése:
o az eset rövid tényszerű összefoglalása
o az esethez vezető okok feltárása
o az eset kontextusának értékelése: intézmény, osztály, kiscsoport,
személyek
o az esettel kapcsolatban született pedagógiai döntés, cselekvés, annak okai,
meggondolásai
o A döntés révén elért hatás, változás
• Az esethez kapcsolódó tanult elméleti fogalmak alkalmazása
• Az esettel kapcsolatos döntési alternatívák, módszerek, eszközök
felvázolása, értékelése
• A javasolt (megoldási) alternatíva kiválasztása és indoklása
• Összefoglalás
Az írásbeli beadandó dolgozat formai követelményei: minimum 3, maximum 5 oldal (1,5-ös
sortávolság, 12 font méret, sorkizárt).
Az írásbeli beadandó munka értékelésének szempontjai:
- A kiválasztott eset relevanciája a képzés tematikájának tükrében (20%)
- Az eset helyzetfeltárás és elemzés minősége (20%)
- Az esettel kapcsolatos döntési alternatívák megfogalmazásának és
elemzésének minősége (20%)
- A javasolt (megoldási) alternatíva megalapozottsága és indoklása (20%)
- A képzésen tanult elméleti fogalmak integrálása az esetelemzés során (20%)
A 60% alatt teljesítő hallgató nem felelt meg a vizsgakövetelményeknek, részére nem állítunk ki tanúsítványt, hanem írásbeli értékelés formájában tájékoztatjuk a hiányosságokról és az újra felvenni javasolt témakörökről.
A tanfolyam befejeztét követő 5 nap áll az esettanulmány elkészítésére.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely pedagógus szak; Valamennyi pedagógus munkakör betöltésre jogosító szakképzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Online kontaktformában megvalósított továbbképzés esetén internetkapcsolat szükséges a zoom rendszer futtatásának feltételeinek megfelelően. Kamera és mikrofon elérés.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A tanfolyamot 3 egymást követő munkanapon valósítjuk meg 8.00 és 17.00 között

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 15000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az első három képzést térítésmentesen tudjuk biztosítani a résztvevők számára.
Ezt követően az képzés tervezett költsége várhatóan 15.000 Ft / fő.
A képzés egyéb költséggel nem jár a résztvevők számára.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.